Huyện Nga Sơn chuyển đổi hơn 460 ha từ đất cói sang trồng lúa, trang trại tổng hợp và nuôi trồng thủy sản

1571

Thực hiện Đề án “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện Nga Sơn giai đoạn 2014-2020, định hướng đến năm 2030”, sau 2 năm thực hiện với sự chỉ đạo của UBND huyện, các xã đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Nông dân thôn 5, xã Nga Liên xe lõi cói.

Trong đó tập trung chuyển đổi đất cói kém hiệu quả sang trồng lúa, trang trại tổng hợp và nuôi trồng thủy sản nhằm mang lại giá trị kinh tế cao trên cùng một diện tích canh tác. Thực hiện chủ trương trên, mặc dù trong quá trình chuyển đổi còn gặp không ít khó khăn về cơ sở hạ tầng giao thông nội đồng, kênh mương, đặc biệt kinh nghiệm sản xuất lúa, việc bố trí cơ cấu giống… Song, nhờ có cơ chế, chính sách hỗ trợ của UBND huyện là 6,3 triệu đồng/1 ha chuyển đổi từ trồng cói sang trồng lúa và hỗ trợ xi măng xây dựng nông thôn mới theo cơ chế của tỉnh; đồng thời tăng cường chuyển giao kỹ thuật thâm canh cây lúa cho bà con nông dân… đến nay toàn huyện đã chuyển đổi được gần 230 ha từ đất cói sang trồng lúa, gần 140 ha sang trang trại tổng hợp và gần 91 ha sang nuôi trồng thủy sản. Một số xã chuyển đổi được diện tích lớn như: Nga Tân gần 150 ha, Nga Tiến gần 120 ha, Nga Thái trên 50 ha… Trong đó số diện tích sau khi được chuyển đổi từ đất cói sang trồng lúa bà con nông dân đã gieo cấy bằng giống lúa lai 3 dòng như VT404 đạt năng suất khoảng 67,5 tạ/ha.

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/vn/kinh-te/n162620/Huyen-Nga-Son-chuyen-doi-hon-460-ha-tu-dat-coi-sang-trong-lua,-trang-trai-tong-hop-va-nuoi-trong-thuy-san