Huyện Nga Sơn chuyển đổi hơn 204 ha đất chuyên lúa sang đất lúa – màu, chuyên màu và phát triển trang trại

1216

Thời gian qua, huyện Nga Sơn đã triển khai thực hiện chuyển đổi đất lúa, đất lúa – màu, đất màu và đất cói hiệu quả kinh tế thấp sang cây trồng khác, kết hợp nuôi trồng thủy sản và phát triển kinh tế gia trại, trang trại có hiệu quả kinh tế cao.

Chuyển đổi từ đất lúa – màu sang chuyên màu mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân xã Nga Yên.

Kết quả bước đầu cho thấy, nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn từ 5 đến 7 lần so với trồng lúa. Từ năm 2016 đến hết tháng 7-2018, toàn huyện đã chuyển đổi được 204,23 ha, trong đó, chuyển đổi hơn 140 ha, từ đất lúa – màu sang đất chuyên màu ở thị trấn Nga Sơn, các xã Nga An, Nga Giáp, Nga Hải, Nga Yên, Nga Nhân, Nga Mỹ; chuyển đổi 42 ha từ đất 2 lúa sang đất lúa – màu ở các xã Nga Thành, Nga Mỹ; chuyển 22 ha đất 2 lúa sang trang trại tổng hợp và nuôi trồng thủy sản ở các xã Nga Trường, Ba Đình, Nga Văn, Nga Thạch…

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/portal/pages/gqbrbc/new-article.aspx