Huyện Nga Sơn chuyển đổi 500ha đất trồng cói, trồng lúa kém hiệu quả

1046

Hơn 500ha đất sản xuất lúa, cói kém hiệu quả đã được chuyển đổi sang các mô hình kinh tế trang trại tổng hợp, các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. Mỗi ha sau chuyển đổi đạt thu nhập từ 100 đến 200 triệu đồng, tăng nhiều lần so với trước. Đó là kết quả chương trình chuyển đổi diện tích sản xuất kém hiệu quả mà huyện Nga Sơn đã đạt được từ năm 2012 đến nay.

 

Nguồn: http://truyenhinhthanhhoa.vn/web/trang-chu/tin-tuc-su-kien/kinh-te/huyen-nga-son-chuyen-doi-500ha-dat-trong-coi-trong-lua-kem-hieu-qua.html