Huyện Nga Sơn chủ động bảo vệ thủy sản mùa mưa bão

840

Hiện nay đang vào mùa mưa bão, thời tiết, nhiệt độ thay đổi tạo điều kiện cho dịch bệnh phát tán, lây lan, ảnh hưởng lớn đến sự sinh trưởng và phát triển của thủy sản. Các hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Nga Sơn đã và đang chủ động các biện pháp bảo vệ, chăm sóc thủy sản. 

Huyện Nga Sơn hiện có gần 1800 ha nuôi trồng thủy sản. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại về nuôi trồng thủy sản trong mùa mưa bão, huyện Nga Sơn đã đôn đốc, hướng dẫn người dân nuôi trồng thủy sản tiến hành thu hoạch đối tượng nuôi thủy sản đã đạt kích cỡ thương phẩm nhằm tránh rủi ro, thất thoát; thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng để có biện pháp chủ động phòng tránh. Đồng thời, rà soát những điểm có nguy cơ ngập úng cao, hướng dẫn các hộ nuôi trồng thủy sản thực hiện các biện pháp tiêu úng, xử lý môi trường nước, kỹ thuật chăm sóc và phòng, chống dịch bệnh trước, trong và sau mưa lớn xảy ra.

Theo chuyên mục Vàng trong đất ngày 31/8/2020

Nguồn: http://truyenhinhthanhhoa.vn/kinh-te/202009/huyen-nga-son-chu-dong-bao-ve-thuy-san-mua-mua-bao-8302377/