Huyện Nga Sơn: 50,2% hội viên cựu chiến binh có mức sống khá, giàu

1264

Những năm qua, các cấp hội cựu chiến binh (CCB) huyện Nga Sơn xem hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức hội.

635062548

Cựu chiến binh Nga Sơn nhận bằng khen trong đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”

Cùng với việc phối hợp với các ngành chức năng mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học – kỹ thuật, tổ chức cho hội viên tham quan các mô hình kinh tế, các cấp hội CCB còn tạo điều kiện cho CCB vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Với nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách xã hội đạt gần 60 tỷ đồng đã giúp cho hàng nghìn lượt hội viên vay đầu tư phát triển kinh tế. Ngoài ra, các cấp hội CCB huyện Nga Sơn còn tích cực vận động hội viên xây dựng quỹ hội và quỹ nghĩa tình đồng đội, tổ chức thăm  hỏi, động viên, tặng quà hội viên và thân nhân lúc ốm đau, tai nạn rủi ro… Từ năm 2011 đến cuối tháng 4-2016, hội CCB huyện đã hỗ trợ sửa chữa và làm mới gần 40 nhà cho hội viên với tổng số tiền trên 400 triệu đồng; các cơ sở hội sửa chữa và làm mới 40 nhà với tổng giá trị trên 1 tỷ đồng.
Bằng ý chí tự lực, tự cường, không chịu đói nghèo, nhiều hội viên đã nỗ lực vươn lên thoát nghèo và làm giàu. Hiện nay, Hội CCB huyện Nga Sơn có 50,2% gia đình hội viên có mức sống khá và giàu, hội viên nghèo còn 5,05%.