Huyện Nga Sơn: 502 ha cây ăn quả có giá trị kinh tế cao

1267

Thời gian qua, huyện Nga Sơn đã thực hiện quy hoạch, phát triển cây ăn quả; nhiều gia đình đã chuyển đổi diện tích vườn tạp sang trồng cây ăn quả, mang lại giá trị kinh tế cao.

Mô hình trông bưởi thu nhập cao của ông Nguyễn Bá Thụ (58 tuổi) ở xã Nga Hải

Năm 2017, toàn huyện có 502 ha cây ăn quả các loại, tăng gấp 2 lần so với năm 2015, chủ yếu là bưởi, na, nhãn, vú sữa, hồng xiêm… Năng suất các loại cây ăn quả bình quân đạt khoảng 135 tạ/ha, tổng sản lượng đạt gần 2.000 tấn, thu nhập bình quân đạt 300 – 400 triệu đồng/ha/năm.  Theo kế hoạch phát triển cây ăn quả đến năm 2020, toàn huyện phấn đấu đạt diện tích 700 ha, năng suất đạt khoảng 140 tạ/ha. Theo đó, huyện Nga Sơn tiếp tục đẩy mạnh công tác dồn đổi ruộng đất, quy hoạch diện tích đất vườn tạp, đất cao hạn, đất nhiễm mặn và trồng thay thế những loại giống cây già cỗi bằng những giống cây mới. Khuyến khích các hộ dân sản xuất cây ăn quả theo quy mô trang trại hoặc gia trại, tăng cường sự liên kết sản xuất theo phương thức HTX, tổ hợp tác.

Nguồn: http://www.baothanhhoa.vn/vn/xa-hoi/n180390/Huyen-Nga-Son:-502-ha-cay-an-qua-co-gia-tri-kinh-te-cao