Huyện Nga Sơn: 100% khu dân cư công giáo khai trương xây dựng làng văn hóa

1986

Trong những năm qua, MTTQ các cấp huyện Nga Sơn luôn xác định việc triển khai tổ chức thực hiện tốt 10 nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư – sống tốt đời đẹp đạo” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong chương trình công tác của mình.

Nhà thờ Tam Tổng – Nga Liên

Trong 10 năm từ 2007 – 2017, phong trào đã góp phần quan trọng trong việc khích lệ bà con giáo dân trên địa bàn huyện đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Nổi bật là trong phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, bà con giáo dân trên địa bàn huyện đã tự nguyện hiến 5.675 m2 đất thổ cư, 106.889 m2 đất canh tác, tháo dỡ 2.467m tường rào để mở rộng đường giao thông và xây dựng các công trình phúc lợi; đóng góp 19.756 triệu đồng, 10.065 ngày công để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Nhiều khu liên gia, bà con đã tự nguyện phá dỡ hàng trăm mét tường rào, cổng ngõ của gia đình để mở rộng đường giao thông thôn xóm… Toàn huyện có 55/55 khu dân cư công giáo khai trương xây dựng làng văn hóa, trong đó có 36 làng đạt danh hiệu làng văn hóa, có 27.309 lượt gia đình giáo dân đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/vn/xa-hoi/n167768/Huyen-Nga-Son:-100-khu-dan-cu-cong-giao-khai-truong-xay-dung-lang-van-hoa