Hội nông dân huyện tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm

94

Sáng ngày 5/7/2022, Hội Nông dân huyện Nga Sơn tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động Công tác hội 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cấp Hội Nông dân huyện Nga Sơn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đến cán bộ, hội viên nông dân, đẩy mạnh các hoạt động học tập, công tác, tập trung sản xuất kinh doanh vượt qua khó khăn hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2022. Về Sản xuất nông, lâm, thủy sản: đạt được kết quả khá toàn diện, năng suất, giá trị một số cây trồng vụ chiêm xuân đạt cao so với cùng kỳ; Tổng giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt 829,6 tỷ đồng, tăng 0,9%CK; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ KHKT trong sản xuất, nhất là đối với cây trồng có giá trị kinh tế cao như: khoai tây, dưa vàng, dưa hấu, thuốc lào; chỉ đạo tích tụ tập trung đất đai được 56,77ha/115ha; xây dựng 4,5/5 ha diện tích nhà lưới, nhà kính, để sản xuất rau củ quả, nuôi trồng thủy sản theo hướng công nghệ cao. Chỉ đạo phát triển chăn nuôi an toàn sinh học, tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đạt ngưỡng an toàn; kiểm tra, kiểm soát giết mổ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường. Sản xuất CN – TTCN từng bước vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hiện nay đang đi vào hoạt động ổn định và có bước phát triển, 6 tháng đầu năm đã thành lập mới được 32/60 doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các cấp Hội xác định Nông dân là chủ thể trong xây dựng Nông thôn mới, nên đã tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết, chương trình, tích cực tuyên truyền, vận động nông dân tham gia thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tính đến nay, bình quân toàn huyện ước đạt 8,43/15 tiêu chí NTM nâng cao/xã và đạt 5,57/13 chỉ tiêu NTM kiểu mẫu/xã. Chỉ đạo thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, 6 tháng đầu năm 2022 đã có thêm 03 sản phẩm được công nhận OCOP, đến nay toàn huyện có 22 sản phẩm được công nhận OCOP. Công tác củng cố, xây dựng tổ chức hội các cấp luôn được quan tâm chỉ đạo.

Tại hội nghị sơ kết, bên cạnh việc đánh giá những mặt đạt được trong hoạt động công tác hội nông dân 6 tháng đầu năm 2022, các vị đại biểu đã tham gia phát biểu ý kiến, thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế và những khó khăn vướng mắc trong hoạt động hội; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ cần thực hiện trong năm 2022 và những năm tiếp theo.