Hội nghị công bố Quy hoạch khu dân cư và dịch vụ thương mại, công cộng đô thị Bắc Hưng Long, huyện Nga Sơn

978

Sáng ngày 02/6/2022 tại Hội trường UBND xã Nga Yên, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư và dịch vụ thương mại, công cộng đô thị Bắc Hưng Long, huyện Nga Sơn để các đơn vị các tổ chức, cơ quan và người dân được biết.

Tham dự có đại diện lãnh đạo các phòng Tài chính Kế hoạch, Tài nguyên Môi trường, Văn phòng HĐND&UBND huyện, lãnh đạo và chuyên viên phụ trách quy hoạch phòng Kinh tế Hạ tầng; các đồng chí Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án, đầu tư xây dựng huyện; đại diện đơn vị tư vấn công ty Cổ phần phát triển kiến trúc đô thị Hà Nội; Phía xã, thị trấn có đại diện lãnh đạo Thị trấn; lãnh đạo xã Nga Yên.

Theo quyết định số 393/QĐ-UBND của UBND huyện ngày 23/3/2022 về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư và dịch vụ thương mại, công cộng đô thị Bắc Hưng Long, huyện Nga Sơn thì khu vực lập quy hoạch là khu vực dân cư được phát triển theo hướng đô thị hoá với các công trình công cộng, phúc lợi xã hội, dịch vụ, hệ thống dân cư đô thị, công viên cây xanh cảnh quan đô thị, các công trình hạ tầng kỹ thuật đồng bộ đáp ứng các yêu cầu, tiêu chí, phục vụ cho nhu cầu phát triển đô thị của huyện Nga Sơn theo định hướng quy hoạch chung của huyện.

Sau hội nghị công bố Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư và dịch vụ thương mại, công cộng đô thị Bắc Hưng Long, huyện Nga Sơn, Ban quản lý dự án, đầu tư xây dựng huyện là đơn vị được UBND huyện giao làm chủ đầu tư sẽ đấu nối với các ngành, các cơ quan đơn vị có liên quan thực hiện hoàn chỉnh hồ sơ đồ án và  thực hiện cắm mốc quy hoạch để nhân dân được biết, các chính sách đền bù tái định cư theo quy định chính sách của nhà nước và dựng Pano quy hoạch chi tiết cho nhân dân trên địa bàn biết và ủng hộ quy hoạch. Các UBND Thị trấn và xã Nga Yên tiếp tục giám sát, không để phát sinh thêm công trình trên đất quy hoạch./.