Hội cựu chiến binh huyện Nga Sơn chung sức xây dựng nông thôn mới

920

Với chương trình hoạt động phù hợp và sát với tình hình thực tế của địa phương, những năm qua Hội cựu chiến binh huyện Nga Sơn đã đứng ra đảm nhận những phần việc cụ thể, huy động được đông đảo hội viên cựu chiến binh cùng tham gia xây dựng nông thôn mới.

Trước tình trạng ô nhiễm môi trường là vấn đề bức xúc của địa phương, Hội cựu chiến binh xã Nga Trường đã đứng ra đảm nhận thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, Hội CCB xã đã xây dựng được 13 ống bi có nắp ở tất cả các xứ đồng để người dân bỏ rác, các bao bì thuốc bảo vệ thực vật.

Với phương châm “ Cựu chiến binh gương mẫu, hiến kế, hiến công xây dựng quê hương đất nước”, Hội cựu chiến binh huyện Nga Sơn đã vận động được nhiều hội viên, nhân dân tự nguyện tham gia hiến đất, hiến công, hiến của để xây dựng các công trình công cộng như: đường giao thông thôn, xóm, kênh mương nội đồng phục vụ nhu cầu sản xuất và đi lại của nhân dân. Đến nay, cán bộ hội viên đã gương mẫu hiến gần 14.000 m2 đất thổ cư, hơn 43.200 ngày công, nâng cấp hơn 1000 nhà ở, xây mới gần 38.000 m2 tường rào.

Để giúp hội viên vươn lên làm giàu chính đáng, các cấp Hội cựu chiến binh đã đứng ra tín chấp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Hiện nay, Hội đã tín chấp cho hơn 2.300 hội vay vốn với tổng dư nợ lên tới trên 64,4 tỷ đồng. Hội cũng đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn mở 481 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăm sóc cây trồng, vật nuôi. Toàn huyện có 12 doanh nghiệp, 5 hợp tác xã, 49 trang trại, 739 gia trại tổng hợp do cựu chiến binh làm chủ.

Huyện Nga Sơn đang phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2020. Cùng chung mục tiêu của huyện, các cấp Hội cựu chiến binh đang tiếp tục tiên phong, gương mẫu đi đầu trên mọi mặt trận, đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa, nhằm góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Nguồn: http://truyenhinhthanhhoa.vn/web/trang-chu/tin-tuc-su-kien/van-hoa-xa-hoi/hoi-cuu-chien-binh-huyen-nga-son-chung-suc-xay-dung-nong-thon-moi.html