Hoàn thành 90% dự án kiên cố hóa kênh Hưng Long

1141

Dự án kiên cố hóa kênh Hưng Long, qua địa bàn thị trấn Nga Sơn, được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 3933/QĐ–UBND, ngày 2–11–2016 về việc đầu tư xây dựng công trình kiên cố hóa kênh Hưng Long theo hình thức đối tác công tư (Hợp đồng BT).

Dự án có tổng mức đầu tư 76,129 tỷ đồng, với các hạng mục chính, như: Kè lát kênh Hưng Long dài 1km (từ Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn đến hết chợ huyện), đầu tư xây dựng 2 tuyến đường giao thông với tổng chiều dài 877m, xây dựng cầu qua kênh Hưng Long; xây dựng hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí, trồng cây xanh. Đến hết tháng 10–2018, nhiều hạng mục chính đã hoàn thành đầu tư xây dựng; khối lượng thực hiện đạt hơn 90%. Tuy nhiên, hiện nay dự án đang gặp khó khăn, do huyện chưa có kinh phí để thanh toán cho nhà thầu thi công.

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/portal/pages/0blrp0/new-article.aspx