Hiệu quả từ các mô hình sản xuất tại huyện Nga Sơn

1949

Xác định xây dựng các mô hình phát triển sản xuất là bước đi quan trọng trong việc nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống bền vững cho người dân theo chương trình xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, các địa phương trong huyện đã triển khai nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả.

img4733_tlyx
Mô hình trồng dưa xã Nga Trung

Là một huyện thuần nông, nhân dân chủ yếu sống nhờ vào nông nghiệp là chính, những năm qua, huyện Nga Sơn đã quan tâm phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường, áp dụng khoa học tiến bộ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nhằm nâng cao giá trị sản xuất

Huyện đã khuyến khích các địa phương tiến hành dồn đổi ruộng đất tạo tiền đề cho xây dựng cánh đồng mẫu lớn, hiện nay, chương trình đang được thí điểm xây dựng tại nhiều địa phương trong huyện, điển hình như: Nga An và Nga Vịnh, Ba Đình…Theo đó, huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo chính quyền xã khuyến khích bà con nhân dân đưa cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất, từ đó làm thay đổi nhận thức và tư tưởng canh tác manh mún của người nông dân. Từ sự đồng thuận trong cách nghị, cách làm, bà con nông dân trên địa bàn toàn huyện đã hăng hái cải tạo lại đồng ruộng, thống nhất quy hoạch một loại giống có giá trị kinh tế, năng suất cao vào sản xuất cùng một thời điểm, cùng chế độ chăm sóc, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón. Việc triển khai xây dựng cánh đồng mẫu lớn sẽ giúp giải phóng sức lao động, vòng quay đất trồng trọt cũng tăng lên gấp 2 lần, do đó ngoài sản xuất 2 vụ lúa, sẽ giúp bà con nông dân có thời gian dài để sản xuất vụ đông.`

Có thể thấy, việc áp dụng các mô hình phát triển sản xuất đã giúp các hộ dân có thêm cơ hội để cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập, thông qua nhiều chương trình, dự án, huyện ta đã tích cực thực hiện các mô hình phát triển sản xuất. Các mô hình được triển khai không những đã và đang góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp, chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, khai thác có hiệu quả thế mạnh của từng địa phương mà còn giúp nhiều hộ dân thoát nghèo, từng bước vươn lên làm giàu. Để các mô hình phát triển sản xuất mang lại hiệu quả, nhiều địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua sản xuất. Bên cạnh đó, các xã thị trấn còn phối hợp với hội nông dân huyện, các ban ngành đoàn thể tổ chức nhiều đợt đi tham quan để bà con nông dân học hỏi kinh nghiệm mô hình trang trại ở nhiều địa phương trong tỉnh và trong nước, tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, chỉ đạo các ngành chức năng xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể để tổ chức thực hiện. Mặt khác, thực hiện lồng ghép các chương trình khuyến nông, khuyến lâm để hỗ trợ cây con giống, vật tư phục vụ sản xuất từ nguồn ngân sách của huyện, xã và chương trình mục tiêu quốc gia, tạo cơ chế, chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển đối với các hộ nông dân. Nhờ vậy, nhiều hộ đã đổi mới tư duy, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, đa dạng các loại cây trồng vật nuôi, xây dựng các mô hình kinh tế trang trại, gia trại, theo hướng đa canh, đa con, ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại vào sản xuất, góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Hiện nay, trên địa bàn huyện đã triển khai khá nhiều mô hình sản xuất và bước đầu mang lại hiểu quả như: mô hình cánh đồng năng suất, chất lượng và hiệu quả cao, mô hình trồng ớt xuất khẩu, củ đậu, cây thanh long, cây bưởi diễn, cây thuốc lào…mô hình trồng nấm, phát triển trang trại, gia trại… và vừa qua, là mô hình trồng dưa hấu được trồng thí điểm tại các xã: Nga Yên, Nga Hưng, Nga Trung, bước đầu đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, mang lại nguồn thu nhập khá cho nhân dân.

Việc triển khai các mô hình phát triển sản xuất đã giúp người dân tiếp cận với khoa học – kỹ thuật, nâng cao trình độ và năng lực thâm canh, góp phần giải quyết việc làm tăng thu nhập cho bà con nông dân, đẩy mạnh quá trình xóa đói giảm nghèo. Thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ 22 nhiệm kỳ 2015 – 2020, trong thời gian tiếp theo, huyện ta tiếp tục tập trung rà soát, mở rộng quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa, khuyến khích người dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tuyên truyền, vận động người dân đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, tuân thủ các cam kết, quy trình trong sản xuất, đẩy mạnh đầu tư phát triển hệ thống giao thông, thủy lợi, triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp, phát triển trang trại gia trại tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận với thị trường hàng hóa, dịch vụ có đầu ra ổn định, góp phần phát triển kinh tế xã hội mang lại đời sống ổn định cho nhân dân.