Hiệu quả từ các mô hình sản xuất ở Nga Sơn

804

Trên địa bàn toàn huyện đã xây dựng được nhiều mô hình phát triển sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, như:

Mô hình sản xuất rau an toàn ở thị trấn Nga Sơn cho thu nhập cao.

Mô hình nuôi bò sinh sản; mô hình nuôi tôm, cá nước ngọt; mô hình sản xuất rau an toàn, rau củ quả trong nhà lưới; mô hình trồng ớt xuất khẩu; mô hình trồng dưa bao tử… Trong đó, với các loại rau có giá trị kinh tế cao, như: Ớt xuất khẩu, cà chua, dưa bao tử… đã cho thu nhập từ 300 đến 400 triệu đồng/ha; sản xuất rau an toàn cho thu nhập cao hơn gấp từ 2 đến 3 lần so với các cây trồng khác; mô hình trồng dưa hấu theo phương pháp sử dụng màng phủ nông nghiệp tại 3 xã Nga Yên, Nga Hưng, Nga Trung đạt  năng suất từ 1.500 đến 1.700 kg/sào, cho thu nhập bình quân từ 7,5 – 8,5 triệu đồng/sào/vụ…

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/portal/pages/qjj7gz/new-article.aspx