HĐND huyện Nga Sơn đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động

924

Thời gian qua, HĐND huyện Nga Sơn đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động trong tổ chức các kỳ họp, giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân… thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định và chương trình công tác đã đề ra.


Lãnh đạo HĐND xã Nga Yên thăm mô hình rau an toàn trong nhà lưới tại hộ gia đình bà Mai Thị Nhung, thôn Yên Lộc, xã Nga Yên

Xác định nâng cao chất lượng các kỳ họp là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động, HĐND huyện đã đổi mới kỳ họp theo hướng thực chất, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu để quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Công tác chuẩn bị, nhất là về nội dung được thực hiện tốt, chất lượng ngày càng được nâng cao. Trong các kỳ họp, HĐND huyện dành nhiều thời gian cho thảo luận tổ, thảo luận tại hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn để nâng cao chất lượng quyết nghị các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và tập trung làm rõ những vấn đề đông đảo cử tri quan tâm. Trong năm 2018, HĐND huyện tổ chức thành công 2 kỳ họp; các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp đảm bảo chất lượng, đúng luật.

Thực hiện chức năng giám sát, căn cứ vào yêu cầu và tình hình thực tế, năm 2018, Thường trực HĐND huyện, các ban của HĐND huyện phối hợp với MTTQ huyện tổ chức giám sát thường xuyên về thực hiện các nghị quyết của HĐND, các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân. Thường trực HĐND huyện đã giám sát Nghị quyết số 49/NQ-HĐND về việc phê chuẩn sửa đổi, bổ sung đề án nuôi trồng, đánh bắt thủy sản huyện Nga Sơn, giai đoạn 2016-2020 đã triển khai song đến nay chưa có tổ chức, cá nhân nào đăng ký thực hiện; Nghị quyết số 51/NQ-HĐND về việc phê chuẩn đề án phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn huyện Nga Sơn, giai đoạn 2017-2020; Nghị quyết số 43/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công năm 2018 (gồm 10 hạng mục đầu tư) song tiến độ rất chậm, một số hạng mục mới ở bước chuẩn bị đầu tư. Qua giám sát cho thấy, việc thực hiện Nghị quyết số 49 chậm do nguồn vốn để đầu tư đóng mới và mua sắm các trang thiết bị lớn, trong khi nguồn vốn Nhà nước cho vay hạn chế, thời gian hỗ trợ sau hạ thủy kéo dài, sản xuất có hiệu quả sau 1 năm có xác nhận của chính quyền địa phương mới được hỗ trợ; về thực hiện Nghị quyết số 51, việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực phát triển tiểu thủ công nghiệp ít, lại gặp khó khăn về giá cả bấp bênh, do vậy đến nay chưa có nhiều tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia.

Đối với việc giám sát theo chuyên đề, Thường trực HĐND huyện đã giám sát 9 cuộc, các ban HĐND huyện giám sát 15 cuộc. Qua giám sát, đã chỉ ra 6 tồn tại cần quan tâm chỉ đạo khắc phục tại các đơn vị: Việc thu, chi các khoản đóng góp và thực hiện quy chế dân chủ trong các nhà trường; công tác cải cách thủ tục hành chính; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho nhân dân; công tác giảm nghèo và thực hiện chính sách hộ nghèo; việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND các xã; công tác tiếp công dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Từ những tồn tại, hạn chế nêu trên, đoàn giám sát có những kiến nghị đối với đơn vị chịu giám sát, các cơ quan, ngành có liên quan chỉ đạo khắc phục những vi phạm thiếu sót đã được chỉ ra thông qua việc giám sát. Đồng thời, đề nghị với các cơ quan, ngành trực tiếp quản lý về những hình thức, những biện pháp giải quyết theo quy định của pháp luật.

Việc tiếp xúc cử tri cũng đã có nhiều đổi mới cả về nội dung và phương thức theo phương châm gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân, hiểu sâu sắc tâm tư, nguyện vọng và yêu cầu chính đáng của nhân dân. Đại biểu HĐND đã tập trung dành nhiều thời gian nghe cử tri phản ánh ý kiến, tâm tư nguyện vọng. Các cấp, các ngành, các đại biểu HĐND tăng cường trách nhiệm trong việc tiếp thu, giải quyết, trả lời ý kiến cử tri. Công tác tiếp công dân của đại biểu HĐND đã được chú trọng; các đại biểu HĐND huyện đã bám sát theo lịch tiếp công dân, hàng tháng chủ động sắp xếp thời gian, phối hợp với thường trực HĐND, UBND xã, thị trấn nơi đại biểu ứng cử tiếp công dân tại trụ sở xã, thị trấn, thu thập ý kiến, kiến nghị, phản ánh của công dân; giải thích, tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho công dân. Trong năm, thường trực HĐND huyện tiếp 12 lượt, đại biểu HĐND đang công tác tại các cơ quan, đơn vị cấp huyện tiếp 140 lượt, đại biểu HĐND đang công tác tại các xã, thị trấn tiếp 90 lượt. Nội dung tiếp công dân chủ yếu liên quan đến các lĩnh vực: Đất đai, công tác đền bù giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ô nhiễm môi trường, chế độ trợ cấp, chính sách xã hội… Các nội dung mà cử tri và nhân dân đề nghị đã được các đại biểu HĐND tiếp thu và gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Vũ Văn Hùng, Phó Chủ tịch HĐND huyện Nga Sơn, cho biết: Để tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp, trong thời gian tới, HĐND huyện thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy đảng; cải tiến tổ chức kỳ họp HĐND, thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho kỳ họp, nhất là chất lượng các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết; nâng cao chất lượng các kỳ họp, dành nhiều thời gian cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn; bảo đảm cho HĐND quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương đúng quy định, đúng thẩm quyền; đổi mới hoạt động giám sát của HĐND; nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri; cải tiến hoạt động tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo của công dân; cải tiến phương thức hoạt động của thường trực, các ban, tổ đại biểu, đại biểu HĐND và nâng cao chất lượng hiệu quả phối hợp hoạt động giữa HĐND, UBND, ủy ban MTTQ và các cơ quan liên quan và tăng cường các điều kiện bảo đảm hoạt động của HĐND.

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/hdnd-huyen-nga-son-doi-moi-nang-cao-hieu-qua-hoat-dong/94914.htm