Giám sát công tác quản lý, sử dụng nguồn dự phòng ngân sách và nguồn tăng thu tại huyện Nga Sơn

774

Sáng 23-5, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát công tác quản lý, sử dụng nguồn dự phòng ngân sách và nguồn tăng thu giai đoạn 2016-2018, tại huyện Nga Sơn. 

Đồng chí Phạm Bá Oai, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kai mạc buổi giám sát.

Theo báo cáo của UBND huyện Nga Sơn, giai đoạn 2016-2018 dự phòng ngân sách huyện được trích lập từ 2% đến 5% tổng chi ngân sách theo Quyết định của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh. Tổng ngân sách trích lập giai đoạn 2016 – 2018 là 21,801 tỷ đồng, đã sử dụng 14,211 tỷ đồng, dự phòng chưa sử dụng 7,611 tỷ đồng. Hàng năm, trên cơ sở số trích lập dự phòng được HĐND huyện quyết nghị, UBND huyện Nga Sơn đã chủ động sử dụng nguồn dự phòng, kịp thời để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh đột xuất, chưa có trong dự toán, như phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, cứu đói và các nhiệm vụ về quốc phòng an ninh. Trong giai đoạn 2016 – 2018, huyện Nga Sơn thực hiện tăng thu ngân sách đạt hơn 11,605 tỷ đồng, riêng năm 2017 huyện Nga Sơn không có tăng thu ngân sách.

Đại diện lãnh đạo huyện Nga Sơn phát biểu tại buổi giám sát.

Hàng năm, UBND huyện Nga Sơn đã dành 50% tăng thu thực hiện cải cách tiền lương, 50% còn lại huyện đã chủ động phân bổ chi đầu tư thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, trong đó, ưu tiên chi trả cho các chính sách an sinh xã hội, quốc phòng an ninh và một số nhiệm vụ cấp bách phát sinh trong năm… Nhờ sử dụng hiệu quả nguồn tăng thu, nhiều cơ chế, chương trình hỗ trợ và các nhiệm vụ cấp bách phát sinh trên địa bàn được thực hiện kịp thời, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội cũng như bảo đảm an ninh quốc phòng. Bên cạnh đó, huyện Nga Sơn tập trung thực hiện khắc phục tồn tại, hạn chế sau thông báo kết quả kiểm toán.

Đồng chí Phạm Bá Oai, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi giám sát.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Phạm Bá Oai, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao việc quản lý, sử dụng nguồn tăng thu ngân sách cũng như việc khắc phục các khuyết điểm sau thanh tra tài chính của huyện Nga Sơn. Địa phương đã tập trung khai thác hiệu quả tăng thu từ nguồn thu quỹ đất để tăng ngân sách và xây dựng nông thôn mới. Việc sử dụng nguồn tăng ngân sách và ngồn dự phòng đáp ứng được yêu cầu đề ra. Tuy nhiên, huyện chưa tập trung khai thác các nguồn thu có tính chất thường xuyên mà chủ yếu thu từ nguồn sử dụng đất. Đồng chí đề nghị huyện Nga Sơn rà soát lại các nguồn thu, nhất là các hoạt động thương thương mại và các lĩnh vực khác. Chấn chỉnh việc sử dụng nguồn tăng thu, tăng cường thanh tra, kiểm tra và điều hành ngân sách ở cấp xã. Đồng thời, đẩy mạnh công tác giám sát việc thực hiện Luật ngân sách trên địa bàn huyện.

Nguồn: http://baothanhhoa.vn