Giám sát công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại huyện Nga Sơn

763


Ngày 2/11, đoàn công tác của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Trần Quang Đảng, uỷ viên Ban Thường vụ, chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm tại huyện Nga Sơn.

Theo đánh giá của đoàn giám sát: Thời gian qua, công tác quản lý về an toàn thực phẩm tại huyện Nga Sơn đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, cơ quan quản lý, người sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng trên địa bàn. Tuy nhiên, tiến độ và kết quả thực hiện các tiêu chí chưa đạt so với yêu cầu đề ra. Hiện nay, huyện đã xây dựng được 5 chuỗi cung ứng lúa gạo, 6 chuỗi cung ứng rau quả, 6 chuỗi cung ứng thịt gia súc, gia cầm và 1 chuỗi cung ứng thuỷ sản an toàn; Có 5 trong tổng số 27 bếp ăn tập thể được công nhận bếp ăn tập thể an toàn thực phẩm; huyện chưa xây dựng được chợ an toàn thực phẩm.

Để công tác quản lý về an toàn thực phẩm đem lại hiệu quả thiết thực và phát huy được thế mạnh, tiềm lực của địa phương, đồng chí Trần Quang Đảng, uỷ viên Ban Thường vụ, chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị huyện Nga Sơn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lĩnh vực an toàn thực phẩm đến các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức thiết thực để nhân dân dễ hiểu, dễ thực hiện; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm, văn phòng điều phối an toàn thực phẩm cấp huyện, Ban nông nghiệp xã, ban quản lý chợ và các tổ giám sát cộng đồng; tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể; đôn đốc hoạt động kiểm tra vật tư nông nghiệp và giám sát an toàn thực phẩm đối với cấp xã, thị trấn; chủ động đầu tư công nghệ nhà lưới và hệ thống tưới tự động trong các mô hình sản xuất rau an toàn; đẩy mạnh các hoạt động kết nối cung cầu để tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn, thúc đẩy phát triển sản xuất nông sản thực phẩm an toàn bền vững.

Nguồn: http://truyenhinhthanhhoa.vn/thoi-su-chinh-tri/201811/giam-sat-cong-tac-dam-bao-an-toan-thuc-pham-tai-huyen-nga-son-8157371/