Giải pháp nuôi tôm vụ xuân hè 2017 ở Nga Sơn

1340

Cùng với việc chỉ đạo nuôi thả kịp thời vụ, huyện Nga Sơn tiếp tục tuyên truyền để nâng cao nhận thức của các hộ về nuôi tôm an toàn theo hướng VietGap, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào nuôi trồng để có hiệu quả cao.

Vụ nuôi tôm xuân hè năm nay, huyện Nga Sơn nuôi thả trên diện tích 430 ha, trong đó có 49 ha được nuôi thâm canh, công nghiệp, còn lại nuôi thả theo phương thức quảng canh, quảng canh cải tiến. Việc cải tạo ao, đầm, xử lý môi trường nước trước khi đưa vào nuôi được các hộ nuôi trong huyện thực hiện đúng quy trình. Riêng các cơ sở nuôi thâm canh, công nghiệp đều có hệ thống công trình phụ trợ như ao chứa, ao lắng, hệ thống cấp, thoát nước riêng biệt, đảm bảo đủ điều kiện để nuôi thả theo quy mô lớn, tập trung. Đến nay, các hộ đã nuôi thả tôm  đạt trên 200 ha  và  đang  tiến hành chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh, nhằm đảm bảo cho tôm nuôi sinh trưởng tốt.

Tuy nhiên, hạn chế trong việc nuôi tôm nước lợ của huyện Nga Sơn là vẫn nuôi thả theo hình thức quảng canh, phụ thuộc vào thời tiết. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng ở nhiều vùng nuôi chưa đáp ứng đủ các tiêu chí để nuôi thâm canh, công nghiệp.

Huyện Nga Sơn đang chỉ đạo phòng NN&PTNT tăng cường công tác quản lý Nhà nước về phòng chống dịch bệnh cho tôm nuôi. Cùng với đó, huyện phối hợp với các đơn vị chuyên môn tiến hành kiểm dịch con giống và hướng dẫn chủ đồng về kỹ thuật chăm sóc, quản lý môi trường, lịch thời vụ, mật độ thả giống, kịp thời có thông tin về cách phòng ngừa và xử lý dịch bệnh.

Nguồn: http://truyenhinhthanhhoa.vn/web/trang-chu/tin-tuc-su-kien/kinh-te/giai-phap-nuoi-tom-vu-xuan-he-2017-o-nga-son.html