Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu – thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Nga Sơn đạt 293,4 tỷ đồng

859

 Hiện nay, trên địa bàn huyện Nga Sơn có 270 doanh nghiệp (DN), trong đó có 8 DN khai thác đá, sản xuất vật liệu xây dựng, 7 DN sản xuất hàng may mặc, 16 DN sản xuất hàng hóa tiểu thủ công nghiệp từ cói.

Sản xuất hàng may mặc tại Công ty CP may xuất khẩu HMT, xã Nga Thành.

Theo thống kê, 2 tháng đầu năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) trên địa bàn đạt 293,4 tỷ đồng, tăng 5,5% so với cùng kỳ. Giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 13,2 triệu USD. Các DN hoạt động trong lĩnh vực này đang tạo việc làm có thu nhập ổn định cho hơn 9.000 lao động, góp phần không nhỏ trong công cuộc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và an sinh xã hội.

Hiện nay, huyện Nga Sơn đang tích cực thực hiện các giải pháp thu hút đầu tư tại 3 cụm công nghiệp đã được quy hoạch. Khuyến khích và tạo điều kiện cho các DN đầu tư công nghệ sản xuất, cải tiến mẫu mã và đa dạng hóa sản phẩm nhằm tăng năng lực cạnh tranh. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm quảng bá sản phẩm, nhất là sản phẩm được chế biến từ nguyên liệu cói, từng bước chiếm lĩnh thị trường nội địa, đẩy mạnh xuất khẩu tại các thị trường uy tín và tiềm năng.

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/kinh-te/gia-tri-san-xuat-cong-nghiep-tieu-thu-cong-nghiep-tren-dia-ban-huyen-nga-son-dat-293-4-ty-dong/98110.htm