Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp huyện Nga Sơn ước đạt 712,8 tỷ đồng

1662

6 tháng đầu năm 2017, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (CN, TTCN) trên địa bàn huyện Nga Sơn ước đạt 712,8 tỷ đồng, bằng 117,9% cùng kỳ (CK); giá trị xuất khẩu ước đạt 56,9 triệu USD, bằng 114,9% CK; giá trị nhập khẩu ước đạt 37,4 triệu USD, bằng 146,8% CK.

Hàng cói xuất khẩu của Công ty CP Sản xuất, xuất nhập khẩu Hoàng Long (thị trấn Nga Sơn).

Các sản phẩm CN, TTCN chủ yếu trên địa bàn, gồm: quần áo các loại 13,2 triệu sản phẩm, bằng 122,5% CK; đá các loại 175.000 m3, bằng 104,3% CK; gạch các loại 19,3 triệu viên, bằng 97,8% CK; quại cói 2.606 tấn, bằng 101,3% CK; chiếu 341.000 lá, bằng 101,5% CK. Các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực CN, TTCN trên địa bàn huyện đang tạo việc làm cho hơn 30.000 lao động.

Thời gian tới, huyện Nga Sơn tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII về “Đẩy mạnh phát triển CN, TTCN và dịch vụ thương mại trên địa bàn huyện Nga Sơn, giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025”, trong đó quan tâm tuyên truyền, vận động, tư vấn thành lập mới 32 doanh nghiệp theo kế hoạch. Tạo điều kiện để Công ty TNHH Vaude Việt Nam thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng nhà máy và tổ chức sản xuất, gia công, kinh doanh các trang bị, dụng cụ, phụ kiện thể thao và các sản phẩm may mặc tại xã Nga Yên. Chỉ đạo tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh sản xuất TTCN từ nguyên liệu cói, trong đó tập trung tuyên truyền mua máy dệt chiếu theo cơ chế hỗ trợ của huyện để tăng năng suất lao động, tiếp tục quan tâm tới việc sản xuất quại, lõi để tăng thu nhập cho nhân dân.

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/vn/kinh-te/n172687/Gia-tri-san-xuat-cong-nghiep,-tieu-thu-cong-nghiep-huyen-Nga-Son-uoc-dat-712,8-ty-dong