anh_1__TPIM

Các thương lái chọn mua dưa tại các ruộng. Ảnh: Hoàng Lam

Các thương lái chọn mua dưa tại các ruộng. Ảnh: Hoàng Lam