Đổi thay ở vùng giáo Nga Điền, Nga Sơn

1260

Những năm qua, bà con giáo dân xã Nga Điền, huyện Nga Sơn luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Nga Điền cũng là vùng giáo điển hình của huyện Nga Sơn trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

 

Nguồn: http://truyenhinhthanhhoa.vn/web/trang-chu/tin-tuc-su-kien/kinh-te/doi-thay-o-vung-giao-nga-dien-nga-son.html