Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Tư Sy, huyện Nga Sơn

768

(TTV) – UBND tỉnh vừa quyết định điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Tư Sy, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Ảnh minh họa

Theo đó, điều chỉnh diện tích Cụm công nghiệp Tư Sy, huyện Nga Sơn khoảng 12,4 ha (diện tích chính thức sẽ theo quy hoạch chi tiết hoặc tổng mặt bằng xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án: Từ Quý III/2022 đến Quý IV/2022: Hoàn thành công tác bồi thường, GPMB, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm duyệt thiết kế PCCC, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng; Từ Quý I/2023 đến Quý II/2024: Khởi công, thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật xây dựng cụm công nghiệp và kết hợp kêu gọi thu hút các dự án đầu tư vào CCN (chỉ được đưa các dự án sản xuất kinh doanh đi vào hoạt động khi hoàn thành đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp); Quý III/2024 đưa dự án đi vào hoạt động.

Xem chi tiết quyết định tại đây

Nguồn: http://truyenhinhthanhhoa.vn/kinh-te/202206/dieu-chinh-du-an-dau-tu-xay-dung-ha-tang-ky-thuat-cum-cong-nghiep-tu-sy-huyen-nga-son-8393926/