Đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đê biển Nga Sơn

1715

Do nguồn vốn trung ương bố trí hàng năm cho thực hiện dự án đê biển Nga Sơn có hạn, nên chủ đầu tư là Chi cục Đê điều và phòng chống lụt bão đã chỉ đạo nhà thầu triển khai thi công theo hình thức cuốn chiếu từng đoạn.

635095892

Đoạn đê biển huyện Nga Sơn có chiều dài 6km đi qua địa phận 3 xã Nga Tân, Nga Tiến, Nga Thái được triển khai thi công từ năm 2011 với tổng mức đầu tư trên 143 tỷ đồng. Đến nay dự án mới hoàn thành 3km đoạn từ xã Nga Thái đến xã Nga Tiến. Đoạn còn lại dài 3km từ xã Nga Tiến đến xã Nga Tân đang được triển khai thi công.

635095893

Do nguồn vốn cấp cho dự án hàng năm đạt thấp, nên chủ đầu tư là Chi cục Đê điều đã lựa chọn phương án thi công là được cấp vốn đến đâu sẽ tập trung thi công cuốn chiếu theo từng đoạn hoặc từng phần việc. Đến nay, các nhà thầu đã cơ bản thi công xong phần mở rộng mặt đê, đắp đất nâng cao trình đê đảm bảo phục vụ yêu cầu công tác phòng chống lụt bão.