Đẩy nhanh tiến độ Tiểu dự án Cấp nước sạch cho 9 xã, thị trấn huyện Nga Sơn

1919

Ngày 24 – 11, đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện Tiểu dự án Cấp nước sạch cho 9 xã, thị trấn huyện Nga Sơn.

5654224a_1448354378

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng Tiểu dự án Cấp nước sạch cho 9 xã, thị trấn huyện Nga Sơn.

Tham gia đoàn công tác có đại diện các sở, ngành liên quan, huyện Nga Sơn, Văn phòng UBND tỉnh…

Trước khi có buổi làm việc với các nhà thầu và lãnh đạo huyện Nga Sơn, đồng chí Nguyễn Đức Quyền và đoàn công tác đã đi kiểm tra thực địa tại các công trình, hạng mục đang được triển khai xây dựng. Tiểu dự án Cấp nước sạch cho 9 xã, thị trấn huyện Nga Sơn (gồm: Nga Tân, Nga Văn, Nga Tiến, Nga Hưng, Nga Thanh, Nga Mỹ, Nga Yên, Nga Liên và thị trấn Nga Sơn) thuộc “Chương trình cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả 8 tỉnh Đồng bằng Sông Hồng” (PforR). Tiểu dự án có tổng vốn đầu tư 213,87 tỷ đồng từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế Giới (WB), vốn đối ứng và đóng góp của nhân dân.

Dự án được triển khai qua các xã: Nga Vịnh, Ba Đình và 9 xã, thị trấn nói trên. Theo kế hoạch, các gói thầu chỉ còn ½ tháng nữa là phải hoàn thành, riêng nhà máy xử lý nước và khu đầu mối lấy nước còn hơn 1 tháng nữa phải hoàn thành. Đến thời điểm hiện tại, các gói thầu xây dựng khu nhà máy và khu đầu mối đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính, đã tiến hành chạy thử, nhiều khả năng hoàn thành đúng tiến độ. Các gói thầu lắp đường ống và các hạng mục khác vẫn đang được tích cực thi công; trong đó có 3 gói thầu mới triển khai được một phần công việc, nhiều khả năng chậm tiến độ.

Phát biểu chỉ đạo tại các buổi kiểm tra và làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền biểu dương huyện Nga Sơn trong công tác giải phóng mặt bằng, các nhà thầu đã triển khai máy móc thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công trong thời gian qua. Tuy nhiên, đồng chí cũng phê bình 3 nhà thầu có gói thầu thi công còn chậm; yêu cầu các đơn vị thi công tập trung máy móc, nhân lực và cần nỗ lực hơn nữa để không ảnh hưởng lớn tới tiến độ toàn công trình, cố gắng hoàn thành các hạng mục trong tháng 11 tới.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng chỉ đạo huyện Nga Sơn tăng cường chức năng giám sát cộng đồng, tiếp tục phối hợp với các nhà thầu trong việc lắp đặt các hạng mục, đường ống, đồng hồ nước, đồng thời tăng cường vận động nhân dân đăng ký sử dụng nước máy để đảm bảo chỉ số đấu nối của các hộ dân dùng nước (đạt 12.100 hộ) theo cam kết và đóng góp khoản kinh phí theo kế hoạch ban đầu.

Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn Thanh Hóa phải lập ngay phương án đưa công trình vào hoạt động, tổ chức quản lý, xác định mức giá bán nước… để báo cáo UBND tỉnh; đồng thời có trách nhiệm phối hợp với các nhà thầu tiếp tục thi công để đẩy nhanh tiến độ, nỗ lực để vận hành công trình, tổ chức nghiệm thu trong tháng 12 tới. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan của tỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước về nguồn nước, vốn, việc cân đối tính toán giá nước và quản lý, bảo vệ công trình…

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/vn/xa-hoi/n146742/Day-nhanh-tien-do-Tieu-du-an-Cap-nuoc-sach-cho-9-xa,-thi-tran-huyen-Nga-Son