Đẩy mạnh quy hoạch phát triển mở rộng thị trấn Nga Sơn

2295


Trong những năm qua, huyện Nga Sơn đã và đang tập trung nhiều giải pháp để thực hiện đề án mở rộng thị trấn Nga Sơn, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội của thị trấn và địa bàn lân cận.

Trong quy hoạch phát triển hệ thống đô thị tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, Thị trấn Nga Sơn được xác định là trung tâm kinh tế xã hội tiểu vùng Đông Bắc tỉnh Thanh Hóa, là giao lộ của các tuyến đường giao thông quan trọng như Quốc lộ 10, Tỉnh lộ 508, đóng vai trò là đô thị vệ tinh phát triển tương hỗ cho các đô thị trung tâm động lực vùng như Thành phố Thanh Hóa, thị xã Bỉm Sơn.

Trong những năm qua, huyện đã huy động tốt các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng khu vực thị trấn Nga Sơn và các xã lân cận theo tiêu chuẩn đô thị. Chỉ riêng trong 2 năm 2017 và 2018, tại khu vực thị trấn và các xã lân cận đã có 7 dự án hạ tầng quy mô công trình cấp 4 được đầu tư, với tổng số vốn hơn 171 tỷ đồng, giúp hạ tầng đô thị ngày càng hoàn thiện, tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội nói chung và phát triển đô thị nói riêng.

Cùng với việc đầu tư cơ sở hạ tầng, huyện Nga Sơn đặc biệt quan tâm đến công tác quy hoạch. Dựa trên quy hoạch chung thị trấn Nga Sơn đã được UBND tỉnh phê duyệt năm 2011, huyện đã triển khai quy hoạch chi tiết các khu dân cư mới để thu hút đầu tư cơ sở hạ tầng. Cùng với đó, huyện đang tích cực chuẩn bị các bước để triển khai quy hoạch mở rộng thị trấn, đảm bảo tiêu chí đô thị loại V theo quy định mới của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, dự kiến sẽ sáp nhập thêm các xã Nga Yên, Nga Hưng, Nga Mỹ và Nga Văn, quy mô diện tích tăng từ 1,1 km2 lên 17,3 km2, dân số tăng  từ 3.900 người lên 20.000 người.


Ông Trần Ngọc Quyết, Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn: Trước hết chúng tôi phải quản lý quy hoạch tốt, và làm tốt công tác quy hoạch, để thu hút các nhà đầu tư về. Hiện nay chúng tôi đã quy hoạch cụm công nghiệp, thu hút được nhà đầu tư vào giúp thu hút lao động góp phần đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa.

Với những giải pháp đồng bộ và tích cực, huyện Nga Sơn quyết tâm hoàn thành Đề án mở rộng thị trấn vào năm 2020, nâng tỷ lệ đô thị hóa toàn huyện lên hơn 10% như mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.

Nguồn: https://truyenhinhthanhhoa.vn/kinh-te/201812/day-manh-quy-hoach-phat-trien-mo-rong-thi-tran-nga-son-8167705/