Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

3413

Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

 1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp Danh Hoàng Nguyên, lô 177 MBQH 89/XD-UBTH đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
 2. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Nga Sơn – Thị Trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn.
 3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:
 • Tài sản đấu giá: gồm 30 lô đất khu D, khu dân cư Bắc Làng Nghề xã Nga Yên, huyện Nga Sơn. Thuộc MBQHCT số 5489/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 tỷ lệ 1/500, gồm các lô đất như sau:

Lô: D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D08; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; D16; D17; D18; D19; D20; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30.

 • Thông tin cụ thể về tài sản đấu giá:
 • Tổng diện tích khu đất đấu giá: 2.985,1 m2.
 • Diện tích và số lô đất đấu giá: Thể hiện chi tiết tại danh mục các lô đất đính kèm thông báo này.
 • Hạ tầng kỹ thuật:
 • Các công trình đã được đầu tư từ trước theo mặt bằng quy hoạch đã được phê duyệt đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất.
 • Khu đất đã được giải phóng mặt bằng theo Quyết định.
 • Tài sản gắn liền với các lô đất đấu giá: Không có tài sản
 • Mục đích, thời hạn sử dụng đất, giới hạn các lô đất:
 • Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn.
 • Hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá giao quyền sử dụng đất.
 • Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
 1. Giá khởi điểm, bước giá để tổ chức đấu giá:

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: Thể hiện chi tiết tại danh mục các lô đất đính kèm thông báo này.

Bước giá: Bước giá để tổ chức đấu giá là 1% mức giá trả cao nhất của vòng đấu liền kề trước đó.

 1. Tiền đặt trước:
 • Cách thức, địa điểm nộp tiền đặt trước: Tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, Số tài khoản: 06510 15 15 08 79 tại NH TMCP Bảo Việt – Chi nhánh Thanh Hóa. Khách hàng nộp tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định và phải nộp lại giấy nộp tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá.
 • Số tiền đặt trước: Thể hiện chi tiết tại danh mục các lô đất đính kèm thông báo này.
 • Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 12/02/2020 đến hết ngày 14/02/2020 (trong giờ hành chính).

Nội dung nộp tiền: Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá quyền sử dụng đất xã Nga Yên, huyện Nga Sơn (Nguyễn Văn A là người có đơn đăng ký tham gia đấu giá)

 1. Đối tượng tham gia: Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của điều 55, 56 Luật Đất đai, có đủ điều kiên tham gia theo quy định của điều 3 của Quyết định 07/2018/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa và có nhu cầu sử dụng đất theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 2. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán, nộp hồ sơ đấu giá:
 • Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 21/01/2020 đến hết ngày 05/02/2020 tại khu đất đấu giá thuộc xã Nga Yên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
 • Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ hồ sơ đấu giá tại Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Nguyên: Từ ngày 21/01/2020 đến hết ngày 14/02/2020 (trong giờ hành chính).
 • Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ hồ sơ đấu giá tại UBND xã Nga Yên, huyện Nga Sơn: Các ngày 05/02/2020; 06/02/2020; 07/02/2020 và ngày 11/02/2020; 12/02/2010 (trong giờ hành chính).

Lưu ý: Khách hàng nộp hồ sơ nộp kèm bản photo giấy nộp tiền đặt trước cho Công ty đấu giá.

Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu tài sản và tham khảo hồ sơ, quy chế cuộc đấu giá tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Hoàng Nguyên trong thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá (Hồ sơ đã mua không được đổi, không được trả lại, người tham gia đấu giá nghiên cứu kỹ mặt bằng khu đất và hồ sơ trước khi mua hồ sơ tham gia đấu giá).

 1. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: Từ 14 giờ 00 phút ngày 17/02/2020 tại hội trường UBND xã Nga Yên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
 2. Phí đăng ký tham gia đấu giá (tính cho 01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá): 500.000 đồng/1 bộ hồ sơ đối với các lô đất: D01; D15 và D16.

Đối với các lô còn lại, phí hồ sơ tham gia đấu giá là 200.000 đồng/1 bộ hồ sơ.

 1. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Quy định trong quy chế của hồ sơ đấu giá.
 2. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:
 • Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp 01 vòng đấu để chọn ra khách hàng trúng đấu giá quyền sử dụng đất, khách hàng trả giá cao nhất là khách hàng trúng đấu giá.
 • Đấu giá từng lô đất theo mặt bằng quy hoạch, theo đơn đăng ký của khách hàng của từng lô đất đấu giá.
 • Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
 • Khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản trên liên hệ với Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, lô 177 MBQH 89/XD-UBTH đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa (trong giờ hành chính; điện thoại: 02373.724.994; Email: daugiaqt@gmail.com).

DANH MỤC 30 LÔ ĐẤT ĐẤU GIÁ TẠI KHU D, KHU DÂN CƯ BẮC LÀNG NGHỀ MBQHCT số 5489/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 tỷ lệ 1/500 thuộc xã Nga Yên, huyện Nga Sơn