Đảng bộ xã Nga Thái quan tâm xây dựng Đảng vững mạnh

928


Những năm qua, Đảng ủy xã Nga Thái, huyện Nga Sơn đã tập trung lãnh đạo xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.


Hệ thống cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã Nga Thái, huyện Nga Sơn được đầu tư đồng bộ tạo điều kiện phát tiển kinh tế – xã hội. 

Đồng chí Vũ Thành Ly, Bí thư Đảng ủy xã Nga Thái cho biết: Đảng bộ xã Nga Thái  hiện có 197 đảng viên sinh hoạt ở 13 chi bộ. Để làm tốt công tác xây dựng Đảng, ban thường vụ đảng ủy xã đã thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý và rèn luyện đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức, kỷ luật và năng lực thực tiễn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đảng bộ luôn tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp, đổi mới công tác tuyên truyền; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện và tổ chức thảo luận dân chủ để cán bộ, đảng viên được trao đổi, hiểu sâu, đề xuất ý kiến và vận dụng hiệu quả vào thực tế cơ sở. Tập trung lãnh đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại cơ sở. Cán bộ, đảng viên gương mẫu phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực…, tiên phong trong thực hiện các phong trào thi đua, góp phần tạo sự thống nhất trong đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân.

Để xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ xã Nga Thái thường xuyên đổi mới việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quan tâm hướng dẫn, tập huấn cho các chi ủy về nội dung, phương pháp tổ chức sinh hoạt chi bộ. Ban thường vụ đảng ủy xã thực hiện nghiêm túc quy định về việc dự sinh hoạt chi bộ ít nhất 1 lần/quý. Phân công các ủy viên ban chấp hành đảng bộ xã về dự sinh hoạt chi bộ thôn, xóm để nắm bắt tình hình, báo cáo để ban thường vụ đảng ủy xã có những chỉ đạo kịp thời. Đối với công tác quản lý đảng viên, đảng ủy xã triển khai làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ, phân công nhiệm vụ cho đảng viên, quản lý đảng viên, nhất là đảng viên đi làm ăn xa. Bên cạnh đó, đảng ủy xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tập trung vào những việc được cán bộ, đảng viên và dư luận quan tâm, có dấu hiệu vi phạm về chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác, sinh hoạt Đảng; thực hiện quy tắc ứng xử về giữ gìn đạo đức, lối sống để chủ động phòng ngừa vi phạm ngay tại cơ sở. Đồng thời, chú trọng giám sát đảng viên là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt về năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách và tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Hằng năm ủy ban kiểm tra đảng ủy xã đã triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ trong toàn đảng bộ với các nội dung về phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong tổ chức đảng, chính quyền. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã phát huy tác dụng trong phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế các vi phạm, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành kỷ luật của các tổ chức đảng và đảng viên, góp phần tạo được niềm tin, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Mặc dù là xã có đông đồng bào công giáo nhưng hàng năm, xã Nga Thái đều làm tốt công tác phát triển Đảng, 3 năm qua đảng bộ xã đã kết nạp được 21 đảng viên mới.

Bên cạnh công tác xây dựng Đảng, đảng bộ xã tăng cường công tác lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội. Hằng năm, đảng bộ xã đều ban hành nghị quyết phát triển kinh tế – xã hội, trong đó chỉ đạo UBND xã tập trung xây dựng quy hoạch các vùng sản xuất, kiên cố hóa các công trình thủy lợi phục vụ cho việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng. Làm tốt công tác khuyến nông, khuyến ngư và các dịch vụ phục vụ sản xuất. Thực hiện việc chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ về giống cây trồng, vật nuôi từ đó đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong xây dựng nông thôn mới xã đã huy động các nguồn lực hoàn thành các tiêu chí, nhất là phát triển hạ tầng nông thôn… Bằng kinh phí ngân sách địa phương, ngân sách Nhà nước các cấp hỗ trợ, cùng với nhân dân đóng góp đã xây dựng mới và mở rộng thêm được trên 20 km đường bê tông nội cư, nội đồng; đầu tư tu sửa chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa các làng văn hóa. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền đã tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng mới, tu sửa chỉnh trang nhà ở, khuôn viên, xây dựng công trình vệ sinh… bảo đảm phục vụ tốt nhất nhu cầu đời sống. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 3 năm qua ước tính trên 100 tỷ đồng.

Thời gian tới, Đảng bộ xã Nga Thái tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội mà nghị quyết đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/portal/pages/dpsjdr/new-article.aspx