Đảng bộ Nga Sơn: Lãnh đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết nửa nhiệm kỳ

1185

Để thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện Nga Sơn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo và chỉ đạo, đề ra nhiều giải pháp, do đó sau nửa nhiệm kỳ huyện đã đạt được những kết quả quan trọng.

Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm giai đoạn 2015-2017 đạt 13,5%, cao hơn mức tăng trưởng của giai đoạn 2010-2015 là 0,4% (mục tiêu đại hội đến năm 2020 đạt 13,5%). Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 là 21,4 triệu đồng, năm 2017 đạt 28,5 triệu đồng, gấp 1,33 lần so với năm 2015 (mục tiêu đại hội đến năm 2020 đạt 41 triệu đồng/người/năm).

Chương trình phát triển kinh tế du lịch đang được huyện Nga Sơn đẩy mạnh (Động Từ Thức – Điểm đến hấp dẫn du khách). (Ảnh: Phan Thắng)

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, ngành nông nghiệp có sự chuyển dịch tích cực về cơ cấu cây trồng, nhất là cây trồng có giá trị kinh tế cao được nhân rộng như: diện tích dưa hấu đạt 88 ha, khoai tây gần 150 ha, trồng lạc che phủ ni lông 50 ha. Đã triển khai thực hiện được đề án xây dựng cánh đồng mẫu lớn có 8/26 xã thực hiện với diện tích bình quân mỗi vụ khoảng 200 ha, năng suất tăng từ 15-22% so với sản xuất đại trà. Đồng thời chuyển đổi được hơn 204 ha đất lúa màu sang đất chuyên màu trồng cây có giá trị kinh tế cao và trang trại, gia trại tổng hợp nên đã có 71 trang trại, 353 gia trại (tăng 61 gia trại so với năm 2015) đang hoạt động cho hiệu quả kinh tế cao…

Theo đó, kết cấu hạ tầng KT-XH được đầu tư đồng bộ, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, khang trang. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong lãnh đạo xây dựng NTM có nghị quyết chuyên đề riêng và chính sách khuyến khích cho các xã về đích NTM. Vì thế, toàn huyện đã có 15 xã và 128 thôn đạt chuẩn NTM, bình quân toàn huyện đạt 17,08 tiêu chí (tăng 5,3 tiêu chí so với năm 2015).

Tổng vốn huy động xây dựng NTM toàn huyện đạt hơn 1.990 tỷ đồng, riêng năm 2017 huy động được hơn 675 tỷ đồng. Năm 2018 có 5 xã về đích NTM theo mục tiêu đề ra… Đặc biệt, nguồn thu ngân sách đạt cao, đáp ứng nhiệm vụ chi hàng năm. Văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, đời sống nhân dân được cải thiện, QP-AN được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường, ngày càng vững mạnh. Đây là những tiền đề tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ còn lại mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ đã đề ra, phấn đấu đến năm 2020 huyện sẽ về đích NTM…

Nguồn: http://vanhoadoisong.vn/web/trang-chu/xay-dung-nong-thon-moi/dang-bo-nga-son-lanh-dao-thuc-hien-hieu-qua-nghi-quyet-nua-nhiem-ky.html