Đảng bộ huyện Nga Sơn với chương trình xây dựng Nông thôn mới

1318

Xác định Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, do vậy trong những năm qua, Đảng bộ huyện Nga Sơn đã tập trung nhiều giải pháp và tổ chức chỉ đạo thực hiện quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để “ Chung tay xây dựng Nông thôn mới”.

Từ khi bắt đầu xây dựng Nông thôn mới năm 2011 đến khi được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới vào cuối năm 2015, xã Nga Yên đã huy động tổng kinh phí gần 195 tỷ đồng để xây dựng Nông thôn mới, trong đó nguồn lực huy động từ nhân dân là 131 tỷ đồng, chiếm 67%. Theo lãnh đạo địa phương, để có thể huy động được sức dân, thì trước hết phải phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Trong 4 năm, thu nhập của người dân xã Nga Yên đã tăng lên gấp 2 lần, đến cuối năm 2015 đã đạt mức 32 triệu đồng/người/năm. Bên cạnh đó, việc thực hiện tốt quy chế dân chủ, công khai minh bạch các khoản thu chi là yếu tố quan trọng để tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.
Một cách làm sáng tạo và mang lại hiệu quả cao trong xây dựng Nông thôn mới ở Nga Sơn là các xã đã biết lựa chọn các tiêu chí để thực hiện theo phương châm: Dễ làm trước khó làm sau. Đối với những tiêu chí khó thực hiện, ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới phân tích, đánh giá đúng tình hình, qua đó đề ra những giải pháp hiệu quả để tháo gỡ khó khăn.

Với cách làm năng động sáng tạo, trong 5 năm từ 2011 – 2015 huyện Nga Sơn đã huy động được tổng số vốn trên 3 nghìn 500 tỷ đồng để phục vụ xây dựng Nông thôn mới, chỉ tính trong 9 tháng đầu năm 2016, tổng số vốn huy động xây dựng nông thôn mới của huyện Nga Sơn đạt trên 450 tỷ đồng. Từ một địa phương có xuất phát điểm thấp về xây dựng Nông thôn mới, đến nay bình quân toàn huyện  Nga Sơn đã đạt 14,12 tiêu chí, có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới và đang phấn đấu trở thành huyện Nông thôn mới vào năm 2020.

Những kết quả quan trọng trong thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới không chỉ đem lại sự khởi sắc cho diện mạo nông thôn, tạo ra động lực to lớn cho phát triển, mà còn giúp cho cấp ủy, chính quyền địa phương đúc rút được nhiều bài học quý giá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các phong trào, các nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Nguồn: http://truyenhinhthanhhoa.vn/web/trang-chu/tin-tuc-su-kien/van-hoa-xa-hoi/dang-bo-huyen-nga-son-voi-chuong-trinh-xay-dung-nong-thon-moi.html