Đảng bộ huyện Nga Sơn: Quan tâm công tác phát triển Đảng ở đồng bào công giáo

1120

Những năm qua, huyện Nga Sơn đã triển khai nhiều giải pháp nhằm kiện toàn, củng cố hệ thống chính trị vùng giáo, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển đảng viên là người có đạo và đảng viên có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo.

Mô hình kinh tế trang trại tổng hợp cho hiệu quả kinh tế cao của hộ gia đình đảng viên Nguyễn Văn Hà, giáo dân xóm 4, xã Nga Liên.

Xóm 7 (xã Nga Liên) có hơn 1.500 nhân khẩu, trong đó có 97% người dân theo đạo. Đây là xóm có phong trào khá toàn diện về phát triển kinh tế, cải thiện đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Nói đến vai trò hạt nhân lãnh đạo của chi bộ thôn, bí thư chi bộ Vũ Duy Trác cho rằng: Muốn xây dựng một chi bộ vững mạnh thì trước hết phải có sự đoàn kết, thống nhất từ ý chí đến hành động từ người đứng đầu cấp ủy đến từng đồng chí đảng viên trong mọi công việc đảng viên cũng phải gương mẫu đi trước để làng nước theo sau. Đơn cử như việc thực hiện chương trình XDNTM, ban đầu gặp khó khăn, nhiều người dân chưa đồng thuận, nhưng nhờ kiên trì trong tuyên truyền, vận động và sự tiên phong của cán bộ, đảng viên, nhân dân xóm 7 đã  hiến hơn 2.500 m2 đất, đóng góp hơn 600 triệu đồng sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa, làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng. Năm 2017, xóm 7 là một trong bốn xóm công giáo toàn tòng ở xã Nga Liên về đích NTM.

Nga Liên là một trong bốn xã trên địa bàn huyện Nga Sơn có tỷ lệ người dân theo đạo đông (93,7%).  Đảng bộ xã có 16 chi bộ, với 223 đảng viên, trong đó 9 chi bộ nông thôn. Đồng chí Tống Văn Minh, bí thư đảng ủy xã, cho biết: Nhiều năm liền, đảng bộ xã được công nhận trong sạch, vững mạnh, chính quyền được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ; MTTQ và các tổ chức thành viên liên tục được xếp loại xuất sắc. Trong đó, các đảng viên là những nhân tố tích cực, gương mẫu, đầu tàu trong các hoạt động. Từ đó, tạo niềm tin và sự ủng hộ của người dân trong thực hiện các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy, chính quyền, nhất là trong phong trào XDNTM. Nhờ phát huy dân chủ, khơi dậy sức dân, tranh thủ nội lực, phát huy ngoại lực, năm 2017, xã đã về đích NTM.

Đồng chí Lê Văn Dậu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, cho biết: Đảng bộ huyện Nga Sơn coi công tác phát triển đảng viên trong đồng bào có đạo là nhân tố góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong vùng đồng bào có đạo, tạo nguồn cán bộ tại chỗ. Để cụ thể hóa Quy định số 123-QĐ/TW, ngày 28-9-2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) “Quy định một số điểm về kết nạp đảng viên đối với người có đạo và đảng viên có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo”, Ban Thường vụ Huyện ủy Nga Sơn đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/HU, ngày 7-6-2007 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới”, Chỉ thị số 09-CT/HU, ngày 21-11-2016 “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển đảng viên vùng giáo” và đề án nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nông thôn năm 2017. Hàng năm, các cấp ủy cơ sở tiến hành khảo sát về số lượng, chất lượng quần chúng là người có đạo để xây dựng kế hoạch, tạo nguồn và bồi dưỡng kết nạp đảng viên; chọn cấp ủy viên có kinh nghiệm, uy tín và am hiểu về tôn giáo phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền, giáo dục và bồi dưỡng người có đạo để kết nạp Đảng. Bên cạnh đó, các cấp ủy cơ sở đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào có đạo, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhất là các xã có nhiều tín đồ tôn giáo. Đồng thời theo dõi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào có đạo để giải quyết kịp thời nhu cầu, bảo đảm đúng theo quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo mối đoàn kết lương – giáo sống “tốt đời, đẹp đạo”. Qua phong trào thi đua lao động, công tác tại cơ sở, những quần chúng tiêu biểu được đoàn thể lựa chọn giới thiệu cho chi bộ xem xét đưa vào nguồn phát triển đảng và cử đi học các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng do cấp ủy huyện tổ chức. Trong công tác tạo nguồn phát triển đảng, các cấp ủy luôn chú trọng đến những quần chúng ưu tú là người có đạo; những vùng có đông quần chúng có đạo sinh sống.

Từ những chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Huyện ủy đã tạo chuyển biến mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng trong công tác phát triển đảng viên vùng giáo và đảng viên có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo, từ năm 2004 đến nay, toàn huyện kết nạp được 133 đảng viên mới là người có đạo, nâng tổng số đảng viên là người có đạo lên 290 đảng viên, chiếm 3,44% so với tổng số đảng viên trong toàn huyện. Công tác phát triển đảng viên là người có đạo đã góp phần tích cực trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường lực lượng cán bộ nòng cốt ở vùng đồng bào có đạo, đồng thời thực hiện các chính sách tôn giáo, đoàn kết lương giáo của Đảng và Nhà nước; tạo được sự phấn khởi, tin tưởng, đồng thuận của đồng bào có đạo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, giữ vững an ninh – quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị của huyện vững mạnh toàn diện.

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/portal/pages/1m1hxj/new-article.aspx