“Dân vận khéo” tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội ở xã Nga Phú

444

Thấm nhuần lời dạy của Bác “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, những năm qua, Đảng ủy, UBND xã Nga Phú (Nga Sơn) luôn quan tâm, triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển kinh tế. Qua đó, địa phương đã thu hút và phát huy được sức mạnh từ nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Một góc xã Nga Phú.

Tại xã vùng giáo Nga Phú hôm nay, những tuyến đường bê tông trải dài; những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Đồng chí Nguyễn Văn Kính, phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Nga Phú, cho biết: Xuất phát từ mong muốn nâng cao cuộc sống, thu nhập cho người dân và làm thay đổi diện mạo của xã, đảng ủy, UBND xã đã triển khai tích cực phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, trong đó, trọng tâm là lĩnh vực vận động nhân dân tập trung phát triển kinh tế gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM).

Để thay đổi được thói quen, phương thức sản xuất lạc hậu của người dân, cấp ủy, chính quyền đã tập trung chỉ đạo các ngành, đoàn thể, chi bộ cùng vào cuộc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; xây dựng trang trại, phát triển tiểu – thủ công nghiệp, dịch vụ, ứng dụng khoa học – kỹ thuật vào sản xuất, thực hiện liên danh, liên kết, trao đổi, giúp đỡ, hỗ trợ kỹ thuật, vốn, kinh nghiệm. Khuyến khích các hộ dân tận dụng diện tích vườn tạp, gò bãi mở rộng diện tích trồng cây ăn quả, các loại rau màu trái vụ có giá trị kinh tế cao; xây dựng các mô hình chăn nuôi gia trại, trang trại tổng hợp. Từng bước chuyển dịch các mô hình chăn nuôi vào vùng tập trung sau quy hoạch đất đai thực hiện chương trình XDNTM. Hàng năm, xã phối hợp mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học – công nghệ trong chăn nuôi; cử cán bộ thú y thường xuyên hướng dẫn các gia đình cách chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi…

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong lĩnh vực kinh tế đã làm thay đổi tư duy, nhận thức của người dân trong phát triển sản xuất nông nghiệp, tiểu – thủ công nghiệp, phát triển kinh tế gia đình, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong quần chúng nhân dân, từ đó, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Đã xuất hiện nhiều mô hình “Dân vận khéo” trong dồn điền, đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng trang trại, gia trại, phát triển ngành, nghề, sản xuất nông nghiệp gắn với thị trường, góp phần nâng cao giá trị thu nhập/ha canh tác. Diện tích cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như: bưởi Diễn, ổi Tứ Quý, chanh, cam… mở rộng hơn 100 ha, mang về nguồn thu từ 150-170 triệu đồng/ha/năm. Hiện toàn xã có 3 trang trại nuôi gà công nghiệp, 27 trang trại chăn nuôi tổng hợp được đầu tư xây dựng, hiện đang khai thác có hiệu quả, giải quyết việc làm, thu nhập ổn định từ 5-7 triệu đồng cho hàng trăm lao động địa phương. Giá trị thu nhập tăng thêm bình quân giai đoạn 2009-2019 của xã đạt 14%, năm 2019 đạt 15,8%, tăng 4,8% so với năm 2009. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 34 triệu đồng, tăng 25,8 triệu đồng so với năm 2009.

Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, nhờ “khéo” vận động mà nhiều công trình phục vụ dân sinh, phát triển kinh tế địa phương đã huy động được sự tham gia tích cực của nhân dân trong đóng góp kinh phí, hiến đất, sức lao động XDNTM. Trong 10 năm (2009-2019), từ nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, nguồn ngân sách địa phương và nhân dân đóng góp, Nga Phú đã đầu tư gần 200 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng, các công trình phục vụ đời sống dân sinh; trong đó nhân dân đóng góp trên 40 tỷ đồng, hàng vạn ngày công lao động, hiến hàng nghìn m2 đất…

Nhờ cách làm hiệu quả, có sự đồng thuận, thống nhất từ trên xuống dưới, năm 2016, Nga Phú đã “cán đích” xã NTM, về trước 1 năm so với kế hoạch đề ra. Đến nay, chương trình XDNTM ở Nga Phú đã bước vào giai đoạn mới là giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được. Một số chỉ tiêu NTM của xã tiếp tục được nâng cao như: Hoàn thiện các tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; sửa chữa, tu bổ các công trình trường học; nâng cấp mở rộng nhà văn hóa thôn và khu thể thao thôn đạt chuẩn; trên địa bàn xã không có nhà tạm, nhà dột nát…, phấn đấu đến năm 2023 xây dựng thành công xã NTM nâng cao.

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/xay-dung-dang/dan-van-kheo-tao-dong-luc-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-o-xa-nga-phu/118867.htm