Đại hội Đảng bộ xã Nga Thạch lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015- 2020

1772

Ngày 20/3, Đảng bộ xã Nga Thạch huyện Nga Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 23, nhiệm kỳ 2015- 2020. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Hoàng Văn Hoằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy và huyện Nga Sơn.

635070597
Đồng chí Hoàng Văn Hoằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy với các đại biểu dự đại hội đảng bộ xã Nga Thạch.

Nga Thạch là một xã vùng chiêm trũng của huyện Nga Sơn, kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp nên một thời gian dài trước đây luôn là xã khó khăn. Thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ 22, xã Nga Thạch đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển mô hình gia trại chăn nuôi tổng hợp và đưa các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2010 – 2015 đạt 14,6%,  đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 21,3 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo đến nay chỉ còn 4,2%. Đến năm 2014, xã Nga Thạch đã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới và được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được quan tâm thực hiện. Công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng Đảng được quan tâm, trong 5 năm Đảng bộ đã kết nạp được 30 quần chúng ưu tú vào hàng ngũ của Đảng.

Đại hội đã tập trung phân tích làm rõ những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2010- 2015, thảo luận các giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm từ 13,5% trở lên, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 45 triệu đồng/người, phấn đấu xây dựng xã đạt đơn vị kiểu mẫu.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Hoàng Văn Hoằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị và tiến hành tổ chức Đại hội của Đảng bộ xã Nga Thạch. Đồng chí đề nghị các đại biểu nêu cao trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ xây dựng Nghị quyết Đại hội với tinh thần tiến công cách mạng, bầu ra Ban chấp hành khóa mới đủ số lượng, đảm bảo chất lượng và cơ cấu hợp lý, tạo tiền đề đưa Nga Thạch phát triển nhanh hơn trong giai đoạn tới. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Huyện ủy Nga Sơn tổ chức rút kinh nghiệm từ các đơn vị đại hội điểm để chỉ đạo Đại hội trong toàn Đảng bộ thành công tốt đẹp

Nguồn: http://truyenhinhthanhhoa.vn/web/thanh-lap-dang/dai-hoi-dang-bo-xa-nga-thach-lan-thu-xxiii-nhiem-ky-2015-2020.html