Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Nga Sơn nhiệm kỳ 2019 – 2024

857

Ngày 28 – 6 , Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Nga Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội

Nhiệm kỳ 2014 – 2019, công tác hội và phong trào thanh niên huyện Nga Sơn đã đạt được những kết quả quan trọng. Công tác xây dựng và củng cố tổ chức Hội LHTN Việt Nam vững mạnh tiếp tục có bước phát triển; phương thức và hình thức tổ chức hoạt động của hội ngày càng đa dạng, nội dung từng bước sát với nhu cầu của thanh niên và tình hình thực tiễn ở cơ sở. Phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên có đổi mới, đa dạng và hiệu quả hơn. Các hoạt động, chương trình, phong trào của hội được triển khai hiệu quả, qua đó tạo môi trường tốt cho thanh niên rèn luyện, trải nghiệm, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo tham gia phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Toàn cảnh đại hội.

Nhiệm kỳ 2019-2024, với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Nga Sơn – Bản lĩnh, sáng tạo, cống hiến, hội nhập”, công tác Hội và phong trào thanh niên huyện Nga Sơn tập trung làm tốt công tác giáo dục lý tưởng, truyền thống, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật trong thanh niên. Với những mục tiêu cụ thể: 100% cơ sở Hội triển khai các nội dung tuyên truyền giáo dục, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; 90% trở lên Hội viên thanh niên được tiếp nhận các nội dung, hình thức tuyên truyền giáo dục của Hội; 100% Hội viên thanh niên tham gia ký kết không vi phạm pháp luật, trật tự an toàn giao thông, các tai, tệ nạn xã hội; phát triển mới trên 6.000 hội viên, giới thiệu cho Đoàn xem xét, kết nạp 5.000 hội viên, thanh niên tiên tiến trở lên; thành lập ít nhất 1 tổ chức thành viên của Hội, phát triển mới ít nhất 1 tổ chức cơ sở Hội, đặc biệt ưu tiên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, mỗi cơ sở Hội có ít nhất 1 CLB thanh niên hoạt động hiệu quả; tổ chức hoạt động trang bị kiến thức khởi nghiệp cho thanh niên, hỗ trợ ít nhất 1 dự án khởi nghiệp cho thanh niên, xây dựng 2- 3 mô hình thanh niên phát triển kinh tế tiêu biểu; tổ chức ít nhất 3 công trình thanh niên cấp huyện, mỗi cơ sở Hội hàng năm có ít nhất 2 công trình hoặc phần việc thanh niên, mỗi hội viên tham gia ít nhất 02 hoạt động tình nguyện trong 1 năm; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 1.000 – 1.500 thanh niên, trong đó xuất khẩu lao động, giới thiệu việc làm khoảng 100 – 150 thanh niên; 100% Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở xây dựng ít nhất 01 mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế, thanh niên chập tiến.

Uỷ ban Hội LHTN huyện nhiệm kỳ 2019-2024 và đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên ra mắt tại đại hội.

Đại hội đã hiệp thương chọn cử Uỷ ban Hội LHTN huyện nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 25 uỷ viên; hiệp thương đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên gồm 13 đại biểu.

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/dai-hoi-dai-bieu-hoi-lien-hiep-thanh-nien-viet-nam-huyen-nga-son-nbsp-nhiem-ky-2019-2024/103466.htm