Cụm thi đua số 1, Ban Dân vận Tỉnh ủy giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2022

180

Chiều ngày 17/6, tại huyện Nga Sơn, Cụm thi đua số 1, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Trọng Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; lãnh đạo Ban Dân vận các huyện, thị xã, thành phố trong cụm thi đua.

Cụm thi đua số 1 gồm 8 huyện, thị xã, thành phố (Nga Sơn, Quảng Xương, Hoằng Hóa, Hậu Lộc, thị xã Nghi Sơn, thị xã Bỉm Sơn, TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn) và 2 Đảng bộ ngành (Công an tỉnh và Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh).

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các huyện, thị, thành phố, cơ quan, đơn vị trong cụm triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác dân vận, hệ thống dân vận các cấp của các đơn vị trong cụm đã tham mưu cho cấp ủy tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, của tỉnh, trọng tâm là: Các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội. Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn kiểu mẫu, đô thi văn minh, công tác giải phóng mặt bằng các dự án lớn chạy qua các địa phương, nhằm nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, cán bộ lãnh đạo quản lý, người đứng đầu, cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra.

Ngoài ra, các đơn vị trong Cụm đã tập trung nắm chắc tình hình nhân dân, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu qủa các vấn đề nhân dân quan tâm. Tăng cường theo dõi đôn đốc các xã, phường, thị trấn tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp với MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân quy định. Kết quả 6 tháng đã có 85 xã, phường, thị trấn của các đơn vị trong cụm tổ chức 105 hội nghị đối thoại, qua đó cơ bản giải quyết kịp thời những ý kiến, kiến nghị của Nhân dân góp phần thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Ban Dân vận các đơn vị trong cụm đã tích cực phối hợp triển khai phong trào thi “Dân vận khéo” trong hệ thống chính trị gắn với phong trào thi đua yêu nước ở các địa phương, các ngành một cách sâu rộng, đạt nhiều kết quả thiết thực. Qua đó, đã tập hợp, vận động được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh; góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tăng cường khối đoàn kết toàn dân tộc.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Trọng Dũng, phó Trưởng ban thường trực ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đạt được của ban Dân vận các huyện, thị, thành ủy cụm số 1. Đồng thời đề nghị Ban Dân vận trong cụm tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ Đảng viên, công chức, viên chức về công tác dân vận. Chú trọng phát triển kinh tế, giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua “Dân vận khéo”; tiếp tục thực hiện nhiệm tốt công tác dân vận năm 2022 và những năm tiếp theo.