Công ty cổ phần đấu giá và TVXD Thanh Hóa thông báo bán đấu giá đất Nga Mỹ

1024

CÔNG TY CP ĐẤU GIÁ VÀ TVXD THANH HOÁ
(Số 72 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, Tp Thanh Hóa)
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 1. Người có tài sản bán đấu giá:UBND huyện Nga Sơn.
 2. Thời gian, địa điểm bán đấu giá tài sản:
  Từ 08h00′ ngày 27/4/2018; tại Trung tâm Hội nghị huyện Nga Sơn;
 3. Tên tài sản, nơi có tài sản bán đấu giá:
  QSDĐ các lô đất khu dân cư phía nam Sông Hưng Long (khu làng nghề), xã Nga Mỹ.
 4. Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá:
  Từ 240.625.000 đồng đến 302.500.000 đồng/lô
 5. Hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:
  Hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000.000 đồng/hồ sơ;
  Tiền đặt trước: 40.000.000 đồng và 50.000.000 đồng/hồ sơ;
 6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
  Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 09/4 đến 11h00′ ngày 24/4/2018 tại Ban đấu giá QSDĐ huyện Nga Sơn; nộp tiền đặt trước ngày 23/4, 24/4 và từ 08’00 đến 11′ 00 phút ngày 26/4/2018.
  Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:
  Thuộc đối tượng được tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật;
  Có hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ;
  Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ; nộp tiền đặt trước theo quy định.