Chi trả bảo an tín dụng cho khách hàng vay vốn tín dụng nông nghiệp

1310

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp – Chi nhánh Thanh Hóa (ABIC Thanh Hóa) vừa phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Nga Sơn tổ chức chi trả tiền bảo hiểm bảo an tín dụng cho khách hàng vay vốn tín dụng trên địa bàn huyện Nga Sơn.

Trong đợt này, ABIC Thanh Hóa đã thực hiện chi trả bảo an tín dụng cho thân nhân 3 khách hàng vay vốn là gia đình ông Hoàng Thế Bút, xóm 4, xã Nga Văn; gia đình bà Phạm Thị Nêm, xóm 4 xã Nga Điền và gia đình ông Phạm Văn Sơn, xóm 6, xã Nga Tân, huyện Nga Sơn. Đây đều là những khách hàng đã vay vốn ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Nga Sơn và có mua bảo hiểm tiền vay.

Trong quá trình vay, không may các khách hàng vay vốn bị rủi ro mất đi, ABIC Thanh Hóa đã nhanh chóng thực hiện các thủ tục, hồ sơ, chi trả bồi thường số tiền bảo hiểm bảo an tín dụng cho khách hàng. Tổng số tiền bồi thường đợt này là 140 triệu đồng và 3 triệu tiền hỗ trợ mai táng phí cho các gia đình.

Được biết từ đầu năm đến nay, ABIC Thanh Hóa đã phối hợp với Agribank Thanh Hóa giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho 1200 khách hàng vay vốn trên địa bàn tỉnh không may xảy ra rủi ro, với số tiền bồi thường hơn 23 tỷ đồng.

Nguồn: https://truyenhinhthanhhoa.vn/kinh-te/201810/tri-tra-bao-an-tin-dung-cho-khach-hang-vay-von-tin-dung-nong-nghiep-8150396/