Chi nhánh thủy lợi Nga Sơn: Tập trung khắc phục khó khăn do nguồn nước bơm bị nhiễm mặn

1682

Vụ chiêm-xuân năm 2017, Chi nhánh thủy lợi Nga Sơn có nhiệm vụ phục vụ tưới cho nông dân trên địa bàn gieo trồng 7.700 ha cây trồng.

Công nhân Chi nhánh thủy lợi Nga Sơn vận hành trạm bơm Xa Loan, phục vụ nước tưới cho 4.600 ha cây trồng trên địa bàn.

Khó khăn hiện nay là  nguồn nước sông Lèn bị nhiễm mặn. Vào thời điểm cuối tháng 2 này, một số trạm bơm như  trạm Vực Bà thời gian bơm nước rất ít, ảnh hưởng đến nguồn nước tưới cho hơn 300 ha lúa của xã Nga Lĩnh. Dự báo trong thời gian tới, diện tích phục vụ nước tưới của chi nhánh có 1.200 ha lúa ở vùng cao, vùng cuối kênh sẽ thiếu nước, khô hạn.

Để bảo vệ cây trồng, Chi nhánh thủy lợi Nga Sơn đã phát động phong trào thi đua lao động, chủ động triển khai các giải pháp chống khô hạn đồng ruộng,  phục vụ sản xuất có hiệu quả, phân công CBCNV bám địa bàn thay ca thường trực tại đầu mối công trình, hệ thống kênh chính điều tiết nước tưới cho từng vùng,  tiết kiệm nguồn nước. Âu Báo Văn đã được đóng để ngăn mặn, giữ ngọt  cấp nước tưới cho cây trồng. Đối phó với tình trạng nguồn nước bơm của trạm bơm Vực Bà bị nhiễm mặn, chi nhánh sử dụng 2 trạm bơm nội đồng tại xã Nga Lĩnh bơm nước từ kênh Văn Thắng đổ xuống hệ thống kênh tiêu của xã phục vụ tưới cho 300 ha. Đấu mối với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Bình để lấy nguồn nước ngọt từ Ninh Bình qua âu Cầu Hội về sông Chính Đại, sông Càn, sông Hoạt, tạo nguồn cho các trạm bơm trong vùng  hoạt động. Đồng thời,  tiếp tục  nạo vét bể hút, kênh dẫn, kênh tưới các trạm bơm, kênh mương tưới của các hệ thống đảm bảo dẫn nước thông suốt từ đầu mối đến mặt ruộng, đóng cửa cống vùng dễ tưới dành nước cho vùng cuối kênh, vùng cao, vùng nhiễm mặn đủ ngâm chân ruộng để hạn chế tình trạng khô, hạn gây thiệt hại cho sản xuất…

Nguồn: http://vfpress.vn/kinh-doanh/chi-nhanh-thuy-loi-nga-son-tap-trung-khac-phuc-kho-khan-do-nguon-nuoc-bom-bi-nhiem-man-443678.html