Chi nhánh thủy lợi Nga Sơn tổ chức hội nghị tổng kế công tác năm 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017

1284

Sáng ngày 15/12, chi nhánh thủy lợi Nga Sơn trọng thể tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Bước vào thực hiện các nhiệm vụ sản xuất năm 2016, với sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy, sự điều hành của Ban giám đốc và tính chủ động sáng tạo trong sản xuất của tập thể người lao động nên đã phát huy và khai thác có hiệu quả các công trình thủy lợi trên địa bàn, phục vụ tốt nước tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh trong huyện. Tổng diện tích tươi tiêu trên địa bàn toàn huyện là 16680,8ha, đạt 101% kế hoạch và bằng 102,1% so với cùng kỳ. trong đó, tưới cho lúa và cói là 12.681ha, tưới cho mạ và cây màu gần 1859,8ha, tưới cho cây vụ đông là 1947ha, cấp nước cho nuôi trồng thủy sản là 355ha. Tổng giá trị ghi thu cấp bù của chi nhánh đạt gần 20 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch và 100,3% cùng kỳ. Bên cạnh đó, thực hiện nghị định 67 của thủ tướng chính phủ về việc miễn giảm thủy lợi phí cho nhân dân, chi nhánh đã thực hiện ký hợp đồng với các hợp tác xã nông nghiệp trong hệ thống về việc bơm nước tưới, tiêu phục vụ cây trồng cho toàn huyện với diện tích là 4836,99ha đạt 100% kế hoạch và bằng 96.6% cùng kỳ. Tổng giá trị hỗ trợ cấp bù thủy lợi phí là hơn 3 tỷ đồng. Ngoài thực hiện mục tiêu nhiệm vụ của công ty đề ra, chi nhánh cũng luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho nhân viên, toàn chi nhánh có 115 cán bộ công nhân viên, 100% cán bộ có việc làm ổn định, đời sống vật chất tinh thần từng bước được cải thiện và nâng lên. Cũng trong năm 2016, chi nhánh đã đầu tư sửa chữa lớn, nâng cấp công trình và sửa chữa thường xuyên trong toàn chi nhánh gồm khu nhà quản lý trạm bơm Nga Tháng, trạm bơm tưới Nga Thắng, tuyến kênh đầu mối trạm bơm Nga Phú, bể hút và nền nhà quản lý trạm bơm Nga Thiện, ô thoáng hàng rào bảo vệ cổng Tứ Thôn, hệ thống cửa nhà vận hành cống mộng dường II…Để đảm bảo cho công tác phòng chống lụt bão, chi nhánh đã tu sửa toàn bộ các trạm đầu mối và trạm bơm chống úng đảm bảo khi vận hành như Trạm xa loan, Nga Thắng, Nga Thiện, Nam Nga SƠn, Nga Vịnh, Ba Đình… tham mưu cho huyện chỉ đạo các xã thị trấn tổ chức cho nhân dân làm thủy lợi nạo vét, khơi thông dòng chảy toàn bộ hệ thống kênh tưới, tiêu liên xã và kênh nội đồng trên địa bàn huyện với tổng khối lượng là 166.580m2, vớt bèo được 563.063m2. Bên cạnh đó, chi nhánh cũng thường xuyên huy động lực lượng cán bộ công nhân nạo vét khơi thông dòng chảy và vớt bèo ở các tuyến kênh thuộc chi nhánh quản lý với khối lượng đạt 297m3 đất đào đắp, 37500m2 bèo, làm cỏ kênh trong toàn hệ thống với tổng khối lượng là 450.000m2. Về công tác thực hiện an toàn công trình trong lao động, sản xuất, về thực hiện quy chế dân chủ, công tác xã hội và đời sống cho cán bộ công nhân viên đều được chi nhánh chú trọng quan tâm đảm bảo. Bình xét thi đua cả năm, toàn chi nhánh có 14 lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 84 lao động hoàn thành nhiệm vụ.

Tại hội nghị, các cán bộ công nhân viên cơ quan đã phát biểu ý kiến, làm rõ thêm một số điểm trong báo cáo cũng như đề xuất thêm các kiến nghị để hoàn thiện các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp trong năm 2017.

Phát biểu bế mạc tại hội nghị, đồng chí Trương Ngọc Tỉnh – Giám đốc chi nhánh thủy lợi Nga Sơn nhấn mạnh các mục tiêu chung đó là, trong năm 2017, chi nhánh tiếp tục phát huy sức mạnh toàn diện hoàn thành các mục tiêu trong phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2017, tập trung chỉ đạo đảm bảo đủ nước tưới cho các địa phương, quản lý khai thác tốt và hiệu quả hệ thống công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần và việc làm ổn định cho cán bộ công nhân viên toàn chi nhánh.