Chặng “nước rút” trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Nga Sơn

815

Theo kế hoạch đã đề ra từ nhiều năm qua, huyện Nga Sơn sẽ trở thành “huyện nông thôn mới” vào quý I, năm 2020. Theo đó, cả 26/26 xã của huyện phải được công nhận đạt chuẩn trong năm 2019, để sau đó tập trung hoàn tất các khâu thủ tục.

Phát triển các mô hình sản xuất theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại xã Nga Thành (Nga Sơn).

Hiện tại, huyện mới có 20/26 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), tất cả các công việc còn lại phải hoàn thành trong các tháng cuối năm 2019 này. Huyện Nga Sơn và các xã Nga Tân, Nga Tiến, Nga Thủy, Nga Bạch, Nga Thanh, Nga Vịnh đang dồn lực hoàn thành những công trình hạ tầng, những tiêu chí còn thiếu…

Tính đến cuối tháng 8–2019, 6 xã cuối cùng của huyện Nga Sơn đã cơ bản hoàn thành hoặc tiệm cận 19 tiêu chí trong xây dựng NTM. Trong tháng 9 này, các đoàn thẩm định của các sở, ngành của tỉnh đã và đang tiến hành thẩm định riêng lẻ từng tiêu chí được giao phụ trách. Huyện và các xã đang gửi hồ sơ đề nghị Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh tổ chức Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn NTM tỉnh về thẩm định tập trung để đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh công nhận những xã cuối cùng trên địa bàn huyện đạt chuẩn NTM.

Đến thời điểm hiện tại, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội ở hầu hết các xã phát triển nhanh và tương đối hoàn thiện. Nổi bật nhất phải kể đến hệ thống giao thông trục xã, liên xã, hạ tầng lưới điện, cơ sở trường học, cơ sở hạ tầng văn hóa… được hoàn thiện khang trang. Toàn huyện đã triển khai nâng cấp và xây dựng mới hơn 106 km đường liên xã và đường xã, hơn 460 km đường trục thôn, liên thôn và ngõ xóm. Gần 255 km đường nội đồng và gần 180 km kênh mương trên địa bàn toàn huyện được xây dựng kiên cố, bảo đảm yêu cầu cho sản xuất nông nghiệp, vận chuyển nông sản. Dòng sông Hưng Long đoạn qua thị trấn Nga Sơn được kè kiên cố, vừa bảo đảm cho công tác dẫn nước phục vụ sản xuất, vừa tạo cảnh quan môi trường khang trang cho huyện lỵ quê cói Nga Sơn. Ở tất cả các xã trên địa bàn huyện, hệ thống công sở, sân vận động, nhà văn hóa đa năng và nhiều công trình công cộng đều được đầu tư xây dựng mới, bảo đảm yêu cầu các tiêu chí NTM. 20 trạm y tế xã, 181 nhà văn hóa cấp thôn được đầu tư xây mới hoặc nâng cấp khang trang, bảo đảm nhu cầu khám chữa bệnh và sinh hoạt cộng đồng cho các tầng lớp nhân dân trong huyện. Để đáp ứng nhu cầu điện sinh hoạt và sản xuất, các xã trên địa bàn cũng đầu tư lắp đặt 137 trạm biến áp, 152 km đường dây trung áp, 227 km đường dây hạ áp. Sau hơn 9 năm xây dựng NTM, các tầng lớp nhân dân của 26 xã trong huyện đã chung tay góp sức đầu tư xây dựng mới hơn 9.800 nhà ở dân cư, xây dựng và sửa chữa gần 9.000 công trình phụ, góp phần tạo diện mạo mới cho những làng quê ở huyện Nga Sơn.

Cùng với phát triển hạ tầng, việc nâng cao đời sống văn hóa – tinh thần của người dân cũng được chính quyền các cấp trong huyện quan tâm. Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang đã được đưa vào quy củ. Đến nay, toàn huyện có 91 cơ quan, đơn vị được công nhận là đơn vị đạt chuẩn văn hóa, 20/26 xã được công nhận đạt chuẩn văn hóa NTM, 100% số thôn được công nhận thôn văn hóa. Các hoạt động thể thao, văn nghệ quần chúng phát triển mạnh, được coi là điển hình của tỉnh trong việc xây dựng và phát triển các đội văn nghệ cấp thôn, cấp xã. Những năm gần đây, các lễ hội trên địa bàn huyện được khôi phục và tổ chức trang trọng, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia. Trong số đó phải kể đến Lễ hội Mai An Tiêm, Lễ hội Từ Thức, các lễ hội chùa Hàn Sơn, Phủ Trèo, Chùa Tiên… đã trở nên nổi tiếng.

Qua chương trình xây dựng NTM, công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn xanh – sạch – đẹp trên địa bàn huyện đã có chuyển biến căn bản. Các điểm nóng về môi trường và các cơ sở gây ô nhiễm đã được kiểm tra, xử lý và ngăn chặn kịp thời. Rác thải ngoài đồng ruộng, ven các tuyến giao thông, kênh mương nội đồng hiện đã được thu gom thường xuyên. Toàn bộ rác thải sinh hoạt của huyện đã được thu gom định kỳ, có hợp đồng vận chuyển về bãi rác phía Nam của huyện để xử lý theo công nghệ đốt với công suất 200 tấn/ngày. Các nghĩa trang trên địa bàn các xã được yêu cầu quy hoạch khu hung táng và cát táng riêng biệt, có tường rào bao quanh, được quản lý, tạo cảnh quan sạch đẹp. Ven các đường liên thôn, liên xã, hàng chục km đường hoa đã khoe sắc thay cho những bờ cỏ dại, cây bụi trước kia.

Thống kê từ Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện Nga Sơn, hơn 9 năm xây dựng NTM, toàn huyện đã huy động nguồn lực khoảng 7.800 tỷ đồng cho xây dựng NTM. Các mô hình sản xuất ngày càng được nhân rộng, mang lại thu nhập ngày càng cao cho người dân. Diện mạo làng quê nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp. Dự kiến trong tháng 10 tới, các tiêu chí cuối cùng của 6 xã còn lại trong huyện sẽ hoàn thành và được thẩm định xã đạt chuẩn NTM.

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/nong-thon-moi/chang-nuoc-rut-trong-xay-dung-nong-thon-moi-o-huyen-nga-son/107767.htm