2 tháng đầu năm, sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản huyện Nga Sơn đạt hơn 983 tấn

804

Theo thống kê của UBND huyện Nga Sơn, 2 tháng đầu năm 2019, tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt 983,8 tấn, bằng 101,1% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng nuôi đạt 686,7 tấn, sản lượng khai thác đạt 297,1 tấn.

Người dân xã Nga Thủy chuẩn bị ao đầm nuôi trồng thủy sản vụ xuân hè.

Hiện nay toàn huyện Nga Sơn có 1.589 ha nuôi trồng thủy sản, bao gồm 804 ha nuôi nước ngọt, 375 ha nuôi nước mặn và khoảng 410 ha nuôi nước lợ, tập trung ở các xã Nga Tân, Nga Tiến, Nga Thủy. Để nâng cao giá trị sản xuất của ngành nuôi trồng thủy sản, huyện Nga Sơn thực hiện tăng cường kiểm tra, giám sát các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên tôm, cá. Hướng dẫn các hộ nuôi trồng thủy sản chuẩn bị các điều kiện về giống, thức ăn, vệ sinh ao đầm để thả nuôi thủy sản vụ xuân hè và chăm sóc thủy sản nuôi. Đồng thời, tiếp tục khuyến khích người dân đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng các biện pháp thâm canh, từng bước tạo ra vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn.

Nguồn: https://baomoi.com/2-thang-dau-nam-san-luong-khai-thac-nuoi-trong-thuy-san-huyen-nga-son-dat-hon-983-tan/c/29831829.epi