10.657 hội viên phụ nữ huyện Nga Sơn được vay vốn phát triển sản xuất

871

Nhằm giúp hội viên có vốn phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, thời gian qua, Hội LHPN huyện Nga Sơn đã tích cực vận động hội viên khai thác các nguồn vốn tại chỗ, xây dựng các tổ tiết kiệm, đấu mối tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank), Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) cho hội viên vay vốn.

Một buổi sinh hoạt phụ nữ thị trấn Nga Sơn

Đến ngày 10-9, tổng các nguồn vốn đạt gần 360 tỷ đồng, cho 10.657 hội viên vay phát triển sản xuất. Trong đó, vốn tín chấp với NHCSXH đạt hơn 170 tỷ đồng với 4.844 hộ còn dư nợ; vốn tín chấp với Agribank đạt  gần 190 triệu đồng với 5.813 hộ còn dư nợ. Nhìn chung, các nguồn vốn vay được hội viên sử dụng đúng mục đích, hiệu quả khá rõ nét.

Bên cạnh đó, các cấp hội phụ nữ huyện Nga Sơn còn phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng (Sở Công Thương), trạm khuyến nông huyện tổ chức các lớp dạy nghề, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học – kỹ thuật cho hàng nghìn lượt hội viên; đồng thời, tổ chức cho hội viên đi tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi trong và ngoài huyện. Thông qua đó, nhiều hộ gia đình hội viên phụ nữ đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, từng bước xóa đói, giảm nghèo.

Nguồn: http://www.baothanhhoa.vn/vn/kinh-te/n174992/10657-hoi-vien-phu-nu-huyen-Nga-Son-duoc-vay-von-phat-trien-san-xuat