Xã Nga Liên tổ chức “Ngày hội Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2022”

235

Chiều ngày 9-8, tại xã Nga Liên, Ban Chỉ đạo 138 huyện Nga Sơn phối hợp với UBND xã Nga Liên tổ chức Ngày hội Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2022. Đây là đơn vị được Ban chỉ đạo 138 huyện Nga Sơn chọn làm điểm tổ chức Ngày hội.

Phát huy truyền thống 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc những năm qua, xã Nga Liên đã triển khai thực hiện hiệu quả, sáng tạo phong trào, tạo sự gắn bó mật thiết góp phần động viên các tầng lớp Nhân dân tham gia bảo vệ An ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự, An toàn Xã hội. Các mô hình được xây dựng với tinh thần nâng cao vai trò “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” tại khu dân cư; phát huy vai trò của các chức sắc, chức việc Công giáo trong tuyên truyền, giáo dục giáo dân chấp hành quy định của pháp luật, tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn về ANTT. Trong đó: Mô hình “Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa” được triển khai xây dựng năm 2018 tại các xứ Tam Tổng, Phúc Lạc đã thu hút, vận động được các chức sắc, chức việc và giáo dân tham gia. Mô hình được xây dựng trên cơ sở vận dụng và cụ thể hóa Chỉ thị số 11 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) về “Phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong vùng đồng bào có đạo Công giáo”. Qua sơ kết, đánh giá cho thấy mô hình có giá trị thực tiễn, phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương cũng như yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT, phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trên địa bàn xã, phát huy vai trò nòng cốt của các chức sắc, chức việc trong tuyên tuyên truyền, vận động giáo dân. Mô hình “Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa””:Được xây dựng và đi vào hoạt động từ tháng 3/2022. Bước đầu, hệ thống camera giám sát đã phát huy hiệu quả tích cực, nhất là công tác đảm bảo ANTT tại các khu vực công cộng, các tuyến đường trọng yếu.Hoạt động của các Ban Chỉ đạo ANTT, Tổ bảo vệ ANTT, Tổ ANXH đã có tác dụng tích cực trong công tác chỉ đạo, phối hợp triển khai các biện pháp công tác phòng ngừa, đấu tranh, bảo đảm ANTT tại khu dân cư, góp phần xây dựng khu dân cư, xã đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh, trật tự”, hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng Nông thôn mới.

Đến nay, trên địa toàn xã Nga Liên đã xây dựng và duy trì hoạt động có hiệu quả  9 tổ ANTT, 52 tổ ANXH, 2 mô hình xứ đạo bình yên gia đình văn hóa, đăc biệt là trong năm 2022, UBND xã đã đầu tư 950 triệu đồng xây dựng, lắp đặt hệ thống camera giá sát và ra mắt mô hình camera với ANTT. Qua đó, góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; phòng chống cháy nổ; quản lý, giáo dục, cảm hóa những người vi phạm pháp luật, đảm bảo ANTT tại địa phương.

Nhân dịp này, cán bộ và Nhân dân xã Nga Liên đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022; 2 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen; và nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã được Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn và xã Nga Liên khen thưởng.

Cũng tại hội nghị, 15 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh, Công an tỉnh và UBND huyện, Công an huyện Nga Sơn tặng quà do đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTT.