Xã Nga Liên: Ra mắt mô hình “Xứ đạo bình yên – Gia đình văn hóa”

1183

Chiều 23/7/2018, xã Nga Liên, huyện Nga Sơn đã tổ chức lễ ra mắt mô hình “Xứ đạo bình yên – Gia đình văn hóa” ở Giáo xứ Tam Tổng và Giáo xứ Phúc Lạc…

Nga Liên là xã ven biển, nằm ở phía Đông Bắc huyện Nga Sơn với 9.220 nhân khẩu, trong đó có 93,7% đồng bào theo đạo Công giáo với 2 giáo xứ là Giáo xứ Tam Tổng và Giáo xứ Phúc Lạc. Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ giữa MTTQ, các ban ngành, đoàn thể, lực lượng công an và sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã nói chung, trong vùng đồng bào công giáo xã Nga Liên nói riêng đã được duy trì và phát huy hiệu quả. Nhiều mô hình “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” của đồng bào công giáo đã được xây dựng, góp phần đảm bảo tốt ANTT, tạo điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
Để tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của đồng bào công giáo trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở, Ban chỉ đạo ANTT xã Nga Liên đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã xây dựng mô hình “Xứ đạo bình yên – Gia đình văn hóa” tại 2 Giáo xứ Tam Tổng và Phúc Lạc. Mục đích của mô hình này là nhằm xây dựng và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong các giáo xứ, giáo họ với mục tiêu “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải”. Đồng thời thông qua mô hình để góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể và đồng bào công giáo trong việc chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; tự giác, tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự.

Ký kết giao ước thi đua xây dựng mô hình “Xứ đạo bình yên – Gia đình văn hóa”

Theo đó, mô hình “Xứ đạo bình yên – Gia đình văn hóa” được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, sự phối hợp của MTTQ, các tổ chức thành viên và sự thống nhất, đồng thuận giữa chính quyền địa phương với Linh mục và Hội đồng giáo xứ. Trên cơ sở đó, Ban chỉ đạo xây dựng mô hình đã xây dựng 8 tiêu chí về Xứ đạo, họ đạo bình yên, gia đình văn hóa gồm: 100% các hộ gia đình chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, quy ước, hương ước của làng văn hóa và Giáo lý, Giáo luật của Giáo hội. Tích cực tham gia công tác phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, xây dựng khu dân cư “An toàn về ANTT”. Không để xảy ra tội phạm, tai, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật khác; không tham gia hoạt động tuyên truyền, sinh hoạt tà đạo, đạo lạ, mê tín dị đoan; không xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp trái pháp luật; nội bộ nhân dân đoàn kết, thống nhất. Giáo xứ, Giáo họ thực hiện tốt công tác “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” và đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo; đoàn kết tương trợ trong xóm làng, giúp đỡ các gia đình hoạn nạn, rủi ro; tích cực hưởng ứng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và các hoạt động từ thiện, bác ái, nhân đạo. 100% các hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường. 100% trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường, đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học trở lên. Duy trì phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Các hộ gia đình thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người công dân, người giáo dân; đoàn kết lương giáo, “Sống tốt đời, đẹp đạo” gia đình hòa thuận, tiến bộ và phấn đấu đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa.

Nguồn: http://www.conganthanhhoa.gov.vn/News/Huong-ve-co-so/40665/