Xã Nga An, huyện Nga Sơn kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ xã

955

Xã Nga An, huyện Nga Sơn, vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ xã (4/4/1947 – 4/4/2017).

Tại buổi lễ, các thế hệ cán bộ, Đảng viên và nhân dân xã Nga An cùng ôn lại truyền thống cách mạng của địa phương và chặng đường 70 năm hoạt động của Đảng bộ xã. Từ cuối năm 1944, Nga An đã có cơ sở Việt Minh đầu tiên, sau đó phát triển nhanh ra các làng và các xã trong vùng. Việt Minh đã tổ chức và lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống cường hào, áp bức, tham gia khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. Tiếp đó, ngày 4/4/1947, chi bộ cộng sản đầu tiên của xã Nga An được thành lập với 3 Đảng viên, đánh dấu bước ngoặt mới của phong trào cách mạng địa phương.

Trải qua 70 năm với 20 kỳ Đại hội, Đảng bộ xã ở Nga An luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, lãnh đạo nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiều mục tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh và là một trong những xã đầu tiên của tỉnh được công nhân xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2013.

Nguồn: http://truyenhinhthanhhoa.vn/web/trang-chu/tin-tuc-su-kien/van-hoa-xa-hoi/xa-nga-an-huyen-nga-son-ky-niem-70-nam-thanh-lap-dang-bo-xa.html