Xã Nga Điền – huyện Nga Sơn: Sơ kết 1 năm xây dựng mô hình

1694

Sáng 22/10, BCĐ an ninh trật tự xã Nga Điền, huyện Nga Sơn đã tổ chức sơ kết 1 năm xây dựng mô hình “Xứ đạo bình yên – Gia đình văn hóa”…

Giáo xứ Điền Hộ, xã Nga Điền (Nga Sơn) được chia thành 8 khu dân cư, với số dân toàn xã là 8.199 người, trong đó có 76% dân số là đồng bào Công giáo với 2 giáo xứ, 9 giáo họ và 4 nhà thờ. Với mục tiêu nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và đồng bào công giáo trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở, năm 2014 BCĐ ANTT xã Nga Điền tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã xây dựng mô hình “Xứ đạo bình yên – Gia đình văn hóa”. Đây là một mô hình mới không chỉ đảm bảo tốt ANTT mà còn góp phần xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương giáo. Sau 1 năm triển khai thực hiện mô hình, với sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp các ngành, trong đó lực lượng Công an đóng vai trò tham mưu nòng cốt, mô hình “Xứ đạo bình yên – Gia đình văn hóa” ở xã Nga Điền, huyện Nga Sơn đã thực sự phát huy được hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy định, quy ước nông thôn của địa phương, thôn xóm đã được quan tâm; từng giáo xứ, giáo họ, từng khu dân cư, tổ ANXH và gia đình giáo dân đều đã được phổ biến, quán triệt và ký cam kết thực hiện tốt các tiêu chí về xây dựng “Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa” gắn với phong trào thi đua “Vì bình yên cuộc sống, từng người, từng nhà, từng cơ quan đơn vị hãy làm nhiều việc tốt về ANTT”; “chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân xây dựng đời sống mới khu dân cư”, “Xứ đạo tiên tiến”, “Gia đình công giáo gương mẫu, không có ma túy, tệ nạn xã hội và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông”..vv.. Thông qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

142319_Trao_2_tap_the_giao_xu

142342_Cac_ca_nhan_nhan_giay_khen

BCĐ ANTT xã Nga Điền trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc xây dung mô hình “Xứ đạo bình yên – Gia đình văn hóa”

Đến nay, 100% các hộ gia đình thực hiện nghiêm các quy định về nếp sống văn hóa, đoàn kết tương trợ lẫn nhau; sống tốt đời đẹp đạo, kính chúa yêu nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; giữ vững mối quan hệ giữa chính quyền, MTTQ với giáo hội và các chức sắc công giáo góp phần giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân và đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Qua bình xét, phân loại có 2/2 giáo xứ, 9/9 họ giáo trong giáo xứ không có tội phạm và tệ nạn xã hội. 7/8 khu dân cư, 4/4 nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT, 6/9 giáo họ đạt tiêu chuẩn giáo họ bình yên và 80% số gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”.

Với những kết quả đạt được trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền và BCĐ 138 huyện Nga Sơn nói chung và xã Nga Điền nói riêng sẽ tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “Xứ đạo bình yên – Gia đình văn hóa” góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng giáo họ, khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững ANTT phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Nguồn: http://www.conganthanhhoa.gov.vn/News/Huong-ve-co-so/31402/