Xã Nga Bạch tổ chức kỳ họp lần thứ nhất HĐND xã khóa XIX nhiệm kỳ 2015 – 2020

1737

Ngày 2/7/2016, HĐND xã Nga Bạch đã trọng thể tổ chức kỳ họp lần thứ nhất khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

a0333291-7c62-428b-b02f-99ea2db41f4c

Về dự kỳ họp có đồng chí Trương Thị Hiền – TVHU – Trưởng ban dân vận huyện ủy, các ông bà là HĐND huyện được bầu tại địa phương. Các đồng chí trong BTV Đảng ủy, đại diện các phòng ban của xã, các đồng chí là bí thư chi bộ các thôn xóm cùng 27 ông bà là đại biểu HĐND xã khóa 19 nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã về dự.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe thông báo vắn tắt kết quả bầu cử Đại biểu HĐND xã khóa 19 nhiệm kỳ 2016 – 2021, báo cáo xác nhận tư cách của 27 đại biểu HĐND xã khóa 19. Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu ban thư ký và ban kiểm phiếu, đồng thời triển khai bầu lần lượt các chức danh: chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, trưởng phó ban pháp chế, trưởng phó ban kinh tế xã hội HĐND xã đảm bảo đúng quy trình, đúng luật.Theo đó, ông Mai Văn Giảng  tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND xã, ông Đoàn Trọng Bảo giữ chức Phó chủ tịch HĐND xã. Tất cả các ông, bà đều trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao.Tiếp đó, kỳ họp triển khai bầu chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã và các chức danh ủy viên UBND xã. Với tinh thần đoàn kết nhất trí, và dân chủ, ông Nguyễn Văn Thu được bầu tái giữ chức Chủ tịch UBND xã, ông Mai Văn Thành giữ chức Phó chủ tịch UBND xã với số phiếu tín nhiệm cao.

Sau khi công bố kết quả bầu cử, các đồng chí chủ tịch phó chủ tịch HĐND, trưởng các ban của HĐND xã đã ra mắt tại kỳ họp. Chủ tịch HĐND xã Nga Bạch khóa XIX – ông Mai Văn Giảng cùng với các thành viên của HĐND xã đã khẳng định quyết tâm, nỗ lực hoạt động có hiệu quả, thực hiện tốt các chức năng của HĐND theo luật định, xứng đáng là cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân tại địa phương, tích cực thực hiện nhiệm vụ xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch vững mạnh và chăm lo tốt cho đời sống nhân dân. Ông Nguyễn Văn Thu – chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016 – 2021 cũng đã phát biểu, cảm ơn các đại biểu HĐND xã đã tín nhiệm bầu ra các chức danh chủ chốt của UBND xã. Thay mặt UBND xã, Ông Nguyễn Văn Thu cam kết nỗ lực cống hiến trí tuệ, năng lực và đoàn kết thống nhất về ý chí, hành động để làm tốt trọng trách được giao phó trong điều hành, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội trong thời gian tới.

b543b08f-8d45-457e-9dc2-4f5a5be37f43

Tiếp đó, kỳ họp tiếp tục nghe và thảo luận các báo cáo của UBND xã về thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội – QPAN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và các giải pháp 6 tháng cuối năm, báo cáo của UBND xã về kết quả thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, báo cáo và các tờ trình của UBND xã về quyết toán ngân sách xã năm 2015; báo cáo của UBMTTQ xã về những ý kiến kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND xã.

Bế mạc kỳ họp, ông Mai Văn Giảng – bí thư đảng ủy – chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh: thành công của cuộc bầu cử đại biểu HĐND xã và kỳ họp thứ nhất HĐND xã khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021 là bước khởi đầu tốt đẹp, đặt nền móng và tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của HĐND xã trong suốt cả nhiệm kỳ hoạt động của mình, ông cũng đề nghị các đại biểu HĐND xã khóa XIX trên cương vị công tác của mình, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, thực hiện tốt chương trình hành động đã báo cáo với cử tri, lắng nghe phản ánh trung thực ý kiến của cử tri, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND xã trong thời gian tới.

Kỳ họp cũng đã thông qua dự thảo nghị quyết kỳ họp được các đại biểu nhất trí cao.

Nguồn: Đài truyền thanh Nga Sơn