3_113607

Tài xế xe 36M-4766 cho rằng tài xế gây tai nạn chính là Ngọc.
4_121273
2_120794