2_120794

Tài xế xe 36M-4766 cho rằng tài xế gây tai nạn chính là Ngọc.

Chủ xe 48K-0277 lại cho rằng người cầm lái là ông Tiến đã chết, không phải Ngọc.

3_113607
1_34039