1_34039

Tài xế xe 36M-4766 cho rằng tài xế gây tai nạn chính là Ngọc.
2_120794