566f6bce_1450142670

Một góc xã Nga Thạch (Nga Sơn)

Vợ Phó Chủ tịch UBND xã Nga Thạch gom tiền của dân nghèo rồi tuyên bố vỡ nợ

53eeb5c9_1408153033